• Document: LEERDOELENBOEK WESTWIJZER Inhoud Inleiding... 2 Ontwikkelgebied: Sociaal Emotioneel... 3 Ontwikkelgebied: Taal en Spelling Ontwikkelgebied: (Begrijpend) Lezen en Schrijven Ontwikkelgebied:
  • Size: 3.03 MB
  • Uploaded: 2021-09-26 13:17:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LEERDOELENBOEK WESTWIJZER Leerdoelenboek Westwijzer Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Ontwikkelgebied: Sociaal Emotioneel ..................................................................................................... 3 Ontwikkelgebied: Taal en Spelling ........................................................................................................ 12 Ontwikkelgebied: (Begrijpend) Lezen en Schrijven ............................................................................... 23 Ontwikkelgebied: Rekenen - Wiskunde ................................................................................................ 33 Ontwikkelgebied: Oriëntatie op jezelf en de wereld ............................................................................ 52 Ontwikkelgebied: Engelse taal .............................................................................................................. 64 Ontwikkelgebied: Beweging / Motoriek ............................................................................................... 67 Ontwikkelgebied: Kunstzinnige oriëntatie ............................................................................................ 70 1 Leerdoelenboek Westwijzer Inleiding Voor u ligt het Westwijzer Doelenboek. In dit document staan de leerdoelen beschreven die we op onze school met de kinderen realiseren. Deze leerdoelen zijn afgeleid van de Kerndoelen voor het Primair Onderwijs. De opbouw van het doelenboek ziet er als volgt uit: De letter E staat voor Eind, het getal erachter voor het leerjaar. Een E5 leerdoel is dus een leerdoel dat in principe Eind leerjaar 5 behaald zou moeten zijn. De letter M staat voor Midden, het getal erachter voor het leerjaar. Een M6 leerdoel is dus een leerdoel dat in principe halverwege leerjaar 6 behaald zou moeten zijn. E5 Ik ken alle tafels t/m 10 uit het hoofd. E5 Ik kan x-sommen maken met tafels groter dan 10 door te splitsen. E5 Ik kan delen met rest. Ik kan rekenvragen uit de context halen en rekenverhalen maken bij bepaalde M6 sommen. M6 Ik weet wat er bedoeld wordt met het begrip minimaal. In de eerste kolom worden de doelen waaraan de komende periode gewerkt wordt, LICHTBLAUW gemarkeerd. Alle andere doelen (die al aan orde geweest zijn of verder in de toekomst liggen) blijven wit. In de laatste kolom worden de doelen die behaald zijn met GROEN gemarkeerd en de doelen waaraan nog verder gewerkt moet worden met ORANJE. 2 Leerdoelenboek Westwijzer Ontwikkelgebied: Sociaal Emotioneel Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en Psychische gezondheid van henzelf en anderen Niveau Betrokkenheid bij eigen groei. Behaald M1 Ik leer graag nieuwe dingen. M1 Ik kan een korte tijd rustig werken. E1 Ik kan een lange tijd rustig werken. M2 Ik denk na over wat ik al kan. E2 Ik vind het belangrijk dat ik mijn taken goed maak. E2 Ik kijk mijn werkje na. E2 Ik werk 10 minuten zelfstandig aan een werkje. E3 Ik kijk hoe de leerkracht een taak aanpakt en neem deze aanpak over. E3 Ik maak gebruik van een wachtwerkje als ik vastloop. E3 Ik luister eerst naar de gehele instructie, voordat ik aan de opdracht begin. E3 Ik werk 15 minuten zelfstandig aan een taak. Ik maak een langdurige opdracht af als daar af en toe aanwijzingen voor worden E3 gegeven. E3 Ik werk harder door om een taak af te krijgen als de leerkracht dit aangeeft. E3 Ik beoordeel hoe ik mijn taak gedaan heb. E3 Ik zoek een fout op als een leerkracht vraagt nog eens goed te kijken. E4 Ik geef aan wanneer ik toe ben aan een moeilijkere taak. E4 Ik weet van mezelf welke taken ik liever uitstel of niet uitstel. E4 Ik werk 30 minuten zelfstandig aan een taak. E4 Ik kan vertellen hoe ik vind dat ik mijn taak heb gemaakt. E4 Ik kan aangeven wat ik moeilijk vond en hoe ik het heb opgelost. E4 Na het maken van een taak controleer ik of ik alles goed heb gedaan. Ik begin aan een volgende taak waarvan ik weet dat ik deze zelfstandig mag en kan E4 doen. M5 Ik volg schriftelijke instructies op. M5 Ik houd zelf de tijd in de gaten om op tijd het werk af te krijgen. M5 Ik zie dat ik groei in mijn leren. M5 Ik kan aangeven in welke vakken ik goed en in welke vakken ik minder goed ben. 3 Leerdoelenboek Westwijzer E5 Ik werk 45 min

Recently converted files (publicly available):