• Document: De anatomische en fysiologische basis van acupunctuur en moxibustie
  • Size: 2.36 MB
  • Uploaded: 2019-01-26 13:01:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

De anatomische en fysiologische basis van acupunctuur en moxibustie Dr.Olivier Cuignet, november 2009 (vertaling uit het Frans door Dr.Vera Machtelinckx) Inhoudsopgave I.Inleiding II.Het centraal en perifeer zenuwstelsel aan de basis van het effect van acupunctuur en moxibustie 1.Ectoderm, embryologische gemeenschappelijke oorsprong met de huid en het neurologisch systeem 2.De periferische receptoren en acupunctuur 3..De afferente perifere zenuwbanen A.Types B.Ganglions van de wervelzuil 4.Het ruggemerg A.Anatomie van het ruggemerg B.Biochemie van de spinale acupunctuurtransmissie C.Evidentie van de reflexen gerelateerd met de metamerisatie 5.De hersenstam A.De substantia reticularis en de kernen B.Het mesencefalon en de grijze periaquaductale substantie C.De pons en de kernen van de locus coeruleus en de raphe magnus D.De bulbus en de nuclei dorsalis graciles E.Het senstitieve trigmeminus complex als equivalent van de spinale wegen voor hoofd en schedel. 6.Diencefalon en cortex A.Thalamus en integratie van de sensoriele en emotionele informatie B.Hypothalamus en neuro-humorale effecten C.Het limbisch systeem , dopaminerge paden en stimulerende circuits van genot en emoties D.Cortex die gespecialiseerd is en specifieke acupunctuurpunten 7.Conclusies III.Grote concepten van de acupunctuur herbelicht door de westerse research 1.Acupunctuurpunten en meridianen A.Primaire hypersensibilisatie en theorie van de zenuwvezels B.Elektro-magnetische switch-off buttons en elektromagnetische theorie C.Mechanische transductors en theorie van de transegrity « une tension intégrale et intégrée » 2.Qi A. Onderzoek door de Volksrepubliek China B. Multiforme concepten 3.Een nieuw model dat de zenuw- mechanische en elektronische theorie met elkaar verenigt :het systeem van groeicontrole. A.Het systeem van groeicontrole B.Acupunctuurpunt en model van groeicontrole C.Meridianen en model van groeicontrole 4.De Yin en de Yang en de para- en orthosympatische systemen A.Functionele somatische syndromen B.Psycho-neurologische immuniteit 1) Inleiding Vanaf het invoeren van acupunctuur in Frankrijk door Soulié de Morant in 1927 hebben de leden van Kruispunt van Cos steeds geprobeerd om het fenomeen wetenschappelijk te verklaren(1). Onder impuls van deze kleine cirkel van artsen wordt acupunctuur in het hospitaal toegepast maar ook onderwezen en wordt er onderzoek gelanceerd. In het licht van de gekende anatomisch-fysiologische concepten van die tijd probeert men de meridianen en de punten te vinden alsook de werkingsmechanismen te ontrafelen. In de jaren 60 inroduceren de drs.Chamfrault en Nguyen Van Nghi concepten van TCM zoals de 5 elementen en de pathologische schema's verbonden aan de Zanf Fu( volle en holle organen) Deze traditionalisten spreken de erfgenamen van Soulié de Morant tegen en beschuldigen hen de acupunctuur terug te schroeven tot enkele punt-recepten en tot westerse reflexologie. Deze tegenkanting kadert in een politieke context waar de Volksrepubliek China zijn identiteit tracht te bevestigen. Wat Chamfrault en Van Nghi terugbrengen zijn gereorganiseerde noties, geformatteerd volgens westerse normen vertrekkende vanuit het culturele erfgoed van China om hun nationale fierheid op te krikken. De opvolgers van Dr.de Morant zijn wantrouwig voor deze manipulatie die de acupunctuur schade kunnen berokkenen. Volgens die nieuwe garde moet elk gegeven experimenteel onderzocht worden en niet als een dogma verkondigd worden al was het door een Aziatische dokter. Niboyet realiseert alzo een thesis waar het acupunctuurpunt een punt van de minste resistentie is (2). Hij wordt gevolgd door Prof. Bossy, wiens werkzaamheden overeenkomsten tonen tussen de acupunctuur en de reflexotherapie (3). Ondertussen vermenigvuldigen zich de onderzoeken over de basismechanismen van acupunctuur in de Volksrepubliek China en in de ex-USSR. Deze studies worden iet gedeeld met het Westen door gebrek aan belangstelling maar ook omdat deze studies niet in het Engels zijn. Enkel vanaf het midden van de jaren 70 begint het Westen zich te interesseren voor acupunctuur, toen men veronderstelde dat de endorfines het basismechanisme zou zijn voor de werking van acupunctuur (4). De dag van vandaag wil de geneeskunde bewijzen, onontbeerlijk om nieuwe therapieën te ontwikkelen. DE onderzoekers organiseren zich om deze noodzakelijkheid tegemoet te komen. De “International Society of Complementary Medecine Research” werd opgericht in London in 2003. Vaak vindt men ook artikels over acupunctuur in gerenommeerde tijdschriften zoals Scie

Recently converted files (publicly available):