• Document: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
  • Size: 164.3 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 05:18:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün Aylık Ödeme Döneminin Üç Aydan 2 1- Dilekçe 5 gün Bir Aya Dönüştürülmesi İşlemi 1- Dilekçe (vefat, evlenme, göreve girme, mezuniyet, yaş haddi, muhtaçlık iptali, aylıkların tahsil edilmemesi vb.) 2- Mezuniyet belgesi fotokopisi (erkek yetimler için) 3 Aylık Kesme İşlemleri 7 gün 3- Göreve girme yazısı 4- Muhtaçlık iptal belgesi Bankadan İade Edilen Aylıkların 4 1- Dilekçe 5 gün Ödenmesi İşlemleri 1- Varislerin ayrı ayrı talep dilekçeleri Kanuni Varislere Ödeme Yapılması 5 2- Veraset ilamı 5 gün İşlemleri 3- Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi muafiyeti yazısı İcra Kesintisinin Kaldırılması 6 1- İcranın kaldırıldığına dair icra müdürlüklerinden alınmış ‘’fek’’ talimatı 1 gün İşlemleri Günlük Kazanç Beyanının Alınması 7 1-Prime esas günlük kazanç beyan talep formu 1 gün İşlemi 8 Kaydı Yok Yazısı İşlemleri T.C. Kimlik ile başvuru 1 saat 9 Yaşlılık Aylığı Bağlanması SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 30 gün 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için) 3-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu) 2926 - 1479 SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-Sevk Talep Formu 3- İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren rapor(Söz konusu raporun bulunmadığı takdirde ilk işe giriş beyan dilekçesinin alınması gerekmektedir. 10 Malullük Aylığı Bağlanması 4-Erkek sigortalılar için, askerlikten muaf ise Askerlik Şubesi'nden alınacak 30 gün muafiyet belgesi SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2- Sevk talep formu 3- Erkek sigortalılar için, askerlikten muaf ise Askerlik Şubesi'nden alınacak muafiyet belgesi SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;

Recently converted files (publicly available):