• Document: T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI
  • Size: 247.57 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 09:26:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI Babası tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi Mustafa Selanik te mülkiye rüştiyesinden kısa XIV-XV yüzyıllarda Ana doludan Makedoncaya süre sonra ayrıldı onun tek istegi askeri okula yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. gitmekti. Annesi tarafından dedesi Feyzullah Ağa ise Askeri rüştiyesinden çok başarılı bir eğitim hayatı Karamandan Rumenliye gelen Konya geçirdi. Yörüklerindendir. 3-Manastır Askeri İdadisi Kardeşleri; Makbule, Naciye, Fatma, Ahmet, Askeri rüştiyesini bitirdi, manastır askeri idadisini Ömer’dir. imtihanlarına girdi ve başarılı oldu. Fatma,Ahmet ,Ömer ve Naciye erken yaşta vefat Çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken manastır aynı etmişlerdir. zamanda 3.Ordunun da merkeziydi Babası Ali Rıza Efendi Bazı öğretmenleri de Meşrutiyet yanlısı 1-Asakirimilliye Taburunda Üsteğmen rütbesiyle fikirlerden etkilenmiş İttihat ve Terakki görev yapmıştır. Cemiyetine üye olan subaylardı, cemiyetin amacı 2-Vakıflar idaresinde ikinci katiplik yapmıtır. meşrutiyet ilan ettirmek. 3-Rüsumat idaresinde gümrük memurluk Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge sayesinde yapmıştır. Türk tarihine ilgi duymaya başladı. 4-Kereste işi ile uğraşarak serbest ticaret Mustafa Kemali etkileyen Türk düşünürler; yapmıştır. Tevfik Fikret ,Namık Kemal ,Ziya Gökalp ,Celal Selanik Nuri Çok uluslu yapısı Yabancı düşünürler ise; J.J Russo, Volter, Liman şehri Monteskiyö Avrupa ile İstanbul’u birbirine bağlayan demir 4-İstanbul Harp Okulu yollarına sahipti.Şehrin bu özelliği Avrupa’da Mustafa Kemal harp okulunu teğmen meydana gelen yeniliklerin ve olayların takip rütbesiyle bitirmiştir. edilmesini kolaylaştırıyordu. İttifak ve Terakki amacı II.meşrutiyet Örnegin Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Genç Osmanlıların amacı I.meşrutiyet milliyetçilik düşüncesi Namık Kemal vatan şairi olarak ta bilinir. Milliyetçilik isyanlarının devam ettiği yıllarda 5-Harp Akademisi-İstanbul 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladı.Osmanlı 1905’de Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı Devletinin savaş sonrası imzaladığı Berlin rütbesiyle bitirdi. Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya Şam Günleri bağımsız oldu. Mustafa Kemal meşruti idarenin tekrar Ekonomik sorunlar nedeniyle iç ve dış borçlarını kurulması için gizli teşkilat kurmayı ödeyemeyecegini açıkladı. amaçlıyordu ve görev yerinin Makedonya ya 1881’de Düyunuumiye idaresi(Genel borçlar) çıkma olasılığı yüksekti Makedonya da rahat kuruldu. Damga ,alkollü içki, balık avı, tuz, tütün kurabilirlerdi ama arkadaşlarıyla bir şikayet ve ipekten alınan vergileri iç ve dış borlara ayrıldı üzerine yakalandılar ve Mustafa Kemal ceza Osmanlı Devleti içinde bulunduğu zor şartlardan olarak ta Şam’daki 5.Ordu’ya tayin edildi. kurtaracak yeni fikirler tartışılmaya başladı. Ayrıca bu ilk göreviydi. ÖGRENİM HAYATI Şam’da da boş durmayan Mustafa “Vatan ve 1-Mahalle Mektebi-Şemsi Efendi Okulu Hürriyet” adlı gizli bir cemiyet kurdu. Annesinin ısrarı üzere Mustafa mahalle mektebine gönderilmiştir birkaç gün sonra Selanik’e Dönüş annesinin gönülü razı olunca babasının istediği “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”nin Makedonya şemsi efendi okuluna gönderilmiştir. Bu sırada şubesini açtı.Bir süre sonra Şam’a babası vefat etmiştir, bunun üzerine Zübeyde döndü.1907’de Şam’daki stajını bitirip Kolağası hanım Langaza’ya tarımla meşgul olan ağabeyi rütbesiyle Makedonya ya tayin edildi. Hüseyin Ağanın yanına gitmiştir. Selanik’e döndü ve 1909’da 3.Ordu’nun 2-Selanik Askeri Rüştiyesi Selanik Tümen Kurmay Başkanlığına atandı. 31 Mart Vakası meşrutiyete karşı olanların HARUN ŞEN 1 senharun.weebly.com

Recently converted files (publicly available):