• Document: IDÉKATALOG. Nudging på Roskilde Bibliotekerne. Line Groes, IS IT A BIRD, Roskilde Bibliotekerne
  • Size: 2.99 MB
  • Uploaded: 2019-09-11 14:09:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

IDÉKATALOG Nudging på Roskilde Bibliotekerne Line Groes, IS IT A BIRD, Roskilde Bibliotekerne Introduktion Indhold • Introduktion IS IT A BIRD har på baggrund af to workshops med Roskilde Bibliotekerne dokumenteret potentialer, idéer samt udvikling og test af • Step 1: Introduktion til nudging prototyper. • Step 2: Brainstorm på potentialer og idéer På baggrund af dokumentationen og gruppernes arbejde har IS IT A BIRD • Step 3: Idéudvælgelse udarbejdet et idékatalog, der beskriver alle idéer og prototyper. • Step 4: Prototyping og test Kataloget fungerer som en opsamling på den fælles proces og kan bruges som afsæt for en • Next step ny ansøgning og indgå i afrapporteringen til Kulturministeriet. Baggrund for forløbet Roskilde bibliotekerne ønsker at undersøge muligheder og potentialer ved at bruge nudging-tilgangen i de åbne og selvbetjente biblioteker. I de åbne biblioteker skal brugerne færdes uden betjening og personalets tilstedeværelse, hvilket skaber et behov for at designe omgivelserne således at brugerne intuitivt guides gennem biblioteket. Der er en særlig interesse for formidling, der skaber hensigtsmæssig adfærd og inviterer borgere til at være aktive medspillere. STEP 1 Introduktion til nudging Metode: Nudging Nudging er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning - uden at begrænse deres valgmuligheder. Tilgangen hjælper os med at skabe løsninger, der gør det nemmere for folk at gøre det ”rigtige”. Nudging kan oversættes til et lille kærligt skub. Nudging er en metode til at fremme den adfærd, som vi gerne vil have mere af. Præmissen er velkendt, nemlig at vi ikke altid handler rationelt og derved kan have brug for et kærligt skub til at gøre, hvad der er bedst for os selv. I de åbne biblioteker skal brugerne færdes uden betjening og personalets tilstedeværelse, hvilket skaber et behov for at designe omgivelserne således, at brugerne intuitivt guides gennem biblioteket. Nudging-tilgangen kan her bruges som et greb i idéudvikling og sikrer et fokus på omgivelserne og brugerens situation i design- og kommunikationsløsninger. I MORGEN: Fokus på omgivelserne: ”Tune” ind på modtagerens situation og omgivelser – du kan forudsige irrationel adfærd. AFSENDER MODTAGER OG OMGIVELSER 1. OMGIVELSER: Make it easy - tilrettelægge modtagerens omgivelser 2. AFSENDERE: Brug troværdige afsendere som budbringere 3. OVERSÆT BUDSKABET: Oversæt budskabet til det, som har betydning for os. 4. NORMER: Brug normer aktivt i kommunikation 5. DEFAULTS: Lav defaults der understøtter den ønskede adfærd 6. OFFENTLIG FORPLIGTELSE: Gør det nemt for mennesker at forpligte sig ”offentligt.” 7. GAMIFICATION: Udnyt at folk elsker at konkurrere De 7 konkrete nuding-greb. STEP 2 Brainstorm på potentialer og idéer Best practice og vidensdeling ved deltagerne. Gruppeøvelse: Problem-diagnose. Hvilken adfærd vil vi gerne fremme på biblioteket og hvor ligger udfordringerne? Præsentation: Problem-diagnose. Hvilken adfærd vil vi gerne fremme på biblioteket og hvor ligger udfordringerne? Idéudvikling: Der idéudvikles indenfor 2 hovedudfordringer 1) Pathfinding 2) Tryghed, ejerskab og aktiv deltagelse STEP 3 Idéudvælgelse PATHFINDING Hvordan orienterer jeg mig på biblioteket? Hvordan finder jeg rundt? Hvordan inspirerer vi brugerne til nye lån? Hvordan kommunikerer vi til det intuitive jeg? PATHFINDING IDÈER UDVALGTE IDÈER 2 LOKALAVISEN Beskrivelse af ide: Case: Få folk fra hovedindgangen til reservationen Vi vil gerne i medierne Spørgsmål: Hvor skal jeg hen? Målgruppe: Er jeg på rette vej? De unge og deres forældre Er jeg kommet det rigtige sted hen? Hvordan hjælper ideen: Retningsgivende information De unge bliver gjort opmærksomme på, at der er et tilbud til dem Triviale gangstier med gulvbelægning (farvekoder) Mere opmærksomhed = flere brugere/flere venner Intro zone: Vejvisni

Recently converted files (publicly available):