• Document: FORD FIESTA Instrukcja obsługi
  • Size: 15.28 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 22:02:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

FORD FIESTA Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, wszelkich niezbędnych zmian w zakresie specyfikacji, konstrukcji lub wyposażenia. Żadna część niniejszej publikacji nie może być odtwarzana ani przechowywana w systemach przechowywania danych lub przekazywana w jakiejkolwiek formie ani też tłumaczona na jakikolwiek język, w jakiejkolwiek postaci i w jakikolwiek sposób bez naszej pisemnej zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości i przeoczenia. © Ford Motor Company 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer części: CG3582plPOL 09/2013 20130920114723 Spis treści Wstęp Wymiana zgubionego kluczyka lub nadajnika zdalnego sterowania...........35 Informacje o niniejszej publikacji.................7 Glosariusz symboli............................................7 MyKey™ Zalecenia dotyczące części zamiennych .............................................................................9 Zasady działania............................................36 Przenośne urządzenia Tworzenie klucza MyKey..............................37 komunikacyjne.............................................10 Programowanie systemu MyKey.............38 Rejestrowanie danych...................................10 Kasowanie wszystkich kluczy MyKey ..........................................................................3 8 Krótkie wprowadzenie Sprawdzanie statusu układu MyKey ..........................................................................3 8 Krótkie wprowadzenie...................................12 Korzystanie z systemu MyKey z układami zdalnego rozruchu.....................................39 Zapewnienie bezpieczeństwa Usuwania usterek systemu MyKey..........39 dzieciom Montaż fotelików dziecięcych ...................19 Zamki Położenie fotelików dziecięcych...............22 Ryglowanie i odryglowywanie....................41 Blokady otwierania drzwi przez dzieci...............................................................25 Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia ..........................................................................4 3 Bezkluczykowe otwieranie drzwi.............44 Pasy bezpieczeństwa Zapinanie pasów bezpieczeństwa..........26 Zabezpieczenia Regulacja wysokości zaczepu pasa bezpieczeństwa..........................................27 Bierny układ przeciwkradzieżowy............47 Funkcja przypominania o zapięciu pasów Alarm przeciwkradzieżowy.........................47 bezpieczeństwa..........................................27 Kierownica Uzupełniający system bezpie- Regulacja kolumny kierownicy.................50 czeństwa Sterowanie systemem audio....................50 Zasady działania............................................28 Sterowanie głosem........................................51 Poduszka powietrzna kierowcy................28 Kontrola prędkości..........................................51 Poduszka powietrzna pasażera................29 Boczne poduszki powietrzne....................30 Wycieraczki i spryskiwacze Poduszka powietrzna ochrony kolan Wycieraczki przedniej szyby.

Recently converted files (publicly available):