• Document: linoleum bordplader MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og vedligeholdelses vejledning Tillykke med din nye bordplade i Linoleum.
  • Size: 1.29 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 11:11:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

linoleum bordplader Monterings- og vedligeholdelses vejledning MONTERINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye bordplade i Linoleum. For at få den fulde glæde af dem i mange år fremover, er det vigtigt, at du ved modtagelse gennemlæser denne vejledning omhyggeligt. Marts 2014 1 linoleumbordplader Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Ved modtagelse Kontroller straks emballagen for evt. synlige fragtskader og anmeld disse til chaufføren og via notering på fragtbrevet. Anmeldelsen skal ske ved modtagelsen, ellers bortfalder enhver mulighed for evt. erstatning. Er der senere årsager til at reklamere over produktet, skal reklamationen straks rettes til den forhandler, hvor varen er købt. Tegning 1 Opbevaring og håndtering RF 45-55 % Lagring/opbevaring af bordplader, inden montagen, skal altid være liggende vandret på et fuldstændig plant og tørt underlag - 17 - 25 C på min. 50 mm strøer fordelt med max. 600 mm i indbyrdes afstand i det lokale, hvor bordpladerne skal monteres (tegning 1). I lokalet, hvor bordpladerne skal opbevares/ monteres, skal temperaturen være mellem 17 og 25 grader Celsius og luftfugtigheden 600 skal ligge mellem 45 og 55%. Udsættes pladerne for større udsving dækker 600 produktgarantien ikke. Vær speciel opmærksom på evt. byggefugt. 600 Transport af bordpladen Udskæringer og vask må Bordpladen må aldrig skal altid foregår med ikke anvendes som håndtag transporteres liggende pladen på højkant. til at bære bordpladen i, vandret. Produktgarantien vil bortfalde hvis vejledningen for opbevaring, håndtering og montering ikke følges. Evt. skader og skrammer der bliver fundet under montagen henføres til montageskader og dækkes ikke af produktgarantien. Generel produktinformation Linoleum er et materiale fremstillet af linolie, harpiks, kalk og kork-, sten- og træmel. Lagt på bomuldsstof. Linoleum Form giver overflader en fascinerende mat og fløjsagtig finish med enestående brugsegenskaber. Linoleum Form er i det store hele modstandsdygtigt mod snavs og er nemt at rengøre med et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel. Linoleum Form er et naturligt antistatisk. Det afviser støvpartikler og modvirker tydeligt støvaflejringer. Linoleum Form består af naturlige ingredienser, der tilpasser sig rumtemperaturen. Det gør ganske enkelt materialet behageligt at røre ved. Det er et punktelastisk materiale med en overflade, der virker fast, men samtidig er behageligt blød.. 2 Tegning 2 Montering Håndteringsmæssigt er det mest ideelle, at der altid er 2 montører til montagen Alle køkkenelementer skal opsættes med brug af vaterpas, så fladerne er helt vandrette. Dette krav er en forudsætning for korrekt montage af bordpladen (tegning 2). Pladerne skal lægges løst på elementerne og akklimatiseres i min. 24 timer inden montagen påbegyndes. Husk: Plads 3-4 mm plads til pladebevægelser. Indeholder elementerne Lux skuffer, skal skuffeskinnerne i korpus afdækkes omhyggeligt, idet skuffeskinnerne/skuffer er meget følsomme overfor nedfaldende

Recently converted files (publicly available):