• Document: ZABYTKI POWIATU RACIBORSKIEGO. Grzegorz Wawoczny WAW
  • Size: 6.55 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 12:21:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ZABYTKI POWIATU RACIBORSKIEGO Grzegorz Wawoczny WAW RACIBÓRZ 2007 Opracowano i wydano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu Autor dziękuje za cenne uwagi merytoryczne Joannie Muszale-Ciałowicz – Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków i Dyrektor Muzeum w Raciborzu, dr. Norbertowi Mice oraz Pawłowi Newerli. © Grzegorz Wawoczny, Racibórz 2007 Fotografie: Bolesław Stachow – okładka, 17 g(órne), 18 g. lewe, 18 d(olne), 19 d., 21 d. lewe, 22 d. lewe, 23 g., 24, 26 g., 28 g., 29 d., 30, 32 g., 49 d., 50 g., 51 d., 55 g., 56 g., 56 d. prawe, 94 d., 96 d.; Grzegorz Utracki – 20 d., 23 środkowe lewe; Ewa Wawoczny – 29 g. lewe, Grzegorz Wawoczny – pozostałe. WYDAWCA: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, ul. Opawska 4/6, 47-400 Racibórz, tel. (032) 755 15 06, tel. kom. 605 685 485, e-mail: ziemia.raciborska@wp.pl, www.wawoczny.pl Korekta: Joanna Muszała-Ciałowicz Layout: Paweł Okulowski Druk: Augustana, Bielsko-Biała Printed in Poland ISBN 978-83-89802-36-1 DROGI CZYTELNIKU Przekazujemy na twoje ręce publikację, będącą popularnym katalogiem zabytków z terenu całego powiatu raciborskiego. Książka została opracowana i wydana ze środ- ków finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Cel jej ukazania się na rynku księgarskim jest prosty. Ma ona dostarczyć mieszkańcom ziemi raciborskiej infor- macji na temat istniejących tutaj materialnych śladów działalności ich przodków na przestrzeni wieków. Stąd wzmianki o budowlach i ich fundatorach, pochodzących z różnych epok, od średniowiecza aż niemal po czasy współczesne. Całość materia- łu podzielona została w rozbiciu na gminy, tworzące powiat raciborski, i wchodzące w ich skład, poszczególne miejscowości. Praca jest kolejnym ważnym przęsłem tworzącym intelektualny pomost miedzy historią a współczesnością tego wyjątkowego i ciekawego skrawka Górnego Śląska, jakim jest trójkulturowe polsko-niemiecko-czeskie pogranicze ziemi raciborskiej. Pomniki, które częstokroć mijamy po drodze, nie zastanawiając się nad ich genezą i kolejami losu, dzięki wspomnianej publikacji mają szansę odsłonić swoje tajemnice. Książka, pisana prostym i zrozumiałym językiem, nie powinna być trudna w czyta- niu. Dodatkowym walorem, podkreślającym wartość publikacji, jest zawarty w niej bogaty materiał ikonograficzny w postaci zdjęć i reprodukcji. Pozwala on bardziej do- kładnie zgłębić detale i proporcje architektoniczne poszczególnych budowli. Liczymy, że lektura książki sprawi dużo przyjemności zarówno znawcom tematyki, jak i licznej rzeszy miłośników historii i sztuki naszej wspólnej „małej ojczyzny”, jaką jest ziemia raciborska – kolebka Górnego Śląska i miejsce, skąd w początkach XIII wieku wyszła myśl zjednoczenia rozbitej na dzielnice Polski. Można nawet powie- dzieć, iż publikacja łączy w sobie elementy edukacji regionalnej, patriotycznej i euro- pejskiej. Polecamy ją jako wartościowe źródło informacji. Adam Hajduk Norbert Mika Starosta Raciborski Przewodniczący Rady Powiatu Racibórz, dnia 12 czerwca 2007 r. –3– GMINA KORNOWAC Kobyla Wieś wzmiankowana w 1272 r. Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, wybudowany po 1935 r., poświęcony w 1939 r. W centrum wsi kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z 1846 r. Kornowac Wieś wzmiankowana w 1300 r. Neogotycka kapliczka przydrożna p.w. św. Jana z XIX w., od frontu niewielki przedsionek z ostrołukowo zakończonym wejściem, na dwuspadowym dachu wieżyczka z iglicą w kształcie ostrosłupa. Dawniej we wsi była również inna kapliczka z XVIII-wiecznym barokowym obrazem Matki Boskiej, namalowanym na blasze, na ramie daty: „1790” oraz „1872”, rozebrana w czasie po- szerzania drogi. Łańce Wieś wzmiankowana w 1454 r. Kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena z XIX w. z wieżyczką zwieńczoną krzyżem. Pogrzebień Wieś wzmiankowana w 1258 r. Pałac z poł. XIX w., początkowo jednopiętrowy, w 1881 r. prowadzono nieznane bliżej prace remontowe, w l. 1885-1886 przebudowany przez nowego właściciela Aleksandra von Baildona – dobudowano piętro, na które prowadzą schody

Recently converted files (publicly available):