• Document: Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. Christian IV Frederik III Christian V
  • Size: 12.26 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 10:33:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Auksjon nr. 6 Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo www.oslomyntgalleri.no Christian IV Frederik III Christian V 198 200 236 237 240 242 243 348 378 422 500 502 avholder Auksjon nr. 6 i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 9.- og søndag 10. mai 2015 Visning / on view Tirsdag 5. mai til torsdag 7. mai kl. 10:00 - 16:00 samt fredag 8. mai kl. 10:00 - 20:00 Oslo Myntgalleri as, Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo Program for auksjonen Lørdag 9. mai kl. 10:00 1 - 342 kl. 13:00 343 - 603 Søndag 10. mai kl. 11:00 604 - 834 kl. 13:00 835 - 1151 Forsiden: Christian IV, Frederik III og Christian V med objektene 197, 232 og 297 Innledning Kjære myntsamler Alle myntsamlere vet at det finnes en rekke virkelig spennende avdeling sjeldne sedler fra 1800-tallets sjeldne mynter i vår lange mynthistorie. Men er alle de skilling og specie-periode. Mest uvanlig av dem alle er kjente eksemplarene av sjeldenhetene registrert som sannsynligvis et ukuttet ark med 4 speciedalere. Slike kjente? Vet man hvor myntene finnes, i hvilke samlin- eksemplarer, hvor verken årstall eller signaturer er ger, i hvilke land? påført, skulle egentlig ikke ha kommet ut på markedet, To objekter på denne vårauksjonen vår viser at store men det hendte nok i ”fjerne tider” at Norges Bank overraskelser fortsatt kan dukke opp, også for den slapp ut spesielle objekter til spesielle samlere. Det mest kresne myntsamler. skulle vært i våre dager! For noen måneder siden ble det avholdt en antikvitets- Vi vil også gjerne trekke frem enda en avdeling på vår auksjon i Tyskland hvor tepper og møbler var hoved- auksjon – pollettene. Polletter er økonomisk sett et objekter. Innimellom dem fantes det et myntobjekt. overkommelig samleområde sammenlignet med dob- Ingen norsk myntsamler kjente til denne auksjonen. beltspecier og ukjente halvspecier, men det er et uhyre En tsjekkisk samler fulgte imidlertid med. Han kjøpte interessant samleområde. På denne vårauksjonen har mynten, og tok etter noen uker kontakt med oss i Oslo vi en flott avdeling med virkelig sjeldne polletter, og Myntgalleri fordi han visste at det er vi som oppnår de avdelingen toppes av den eneste polletten vi kjenner beste prisene på norske mynter. Objektet han hadde fra Fredrikstad-Gressvikfergen, produsert en gang på sikret seg var et til nå helt ukjent eksemplar av en ½ 1900-tallet. speciedaler fra 1656 i flott kvalitet. Det var kjent 5 eksemplarer i privat eie, nå kan enda en heldig samler Og er du på jakt etter numismatisk litteratur, er vår- innlemme denne sjeldenheten i samlingen, takket auksjonen stedet å møte opp. Avdelingen med sjeldne være en observant tsjekkisk samler. auksjonskataloger fra 1700- og 1800-tallet er fantastisk spennende, her kan man sikre seg objekter som vel Det stopper imidlertid ikke der, også et annet av knapt noen gang har vært på markedet. auksjonens objekter var totalt ukjent inntil for få uker Etterspurte objekter kan du også finne i avdelingen siden. Det er snakk om en hvid for erkebiskop Gaute med gode danske mynter, med svenske dukater, og Ivarsson, preget i Nidaros rundt år 1500. En ny type er greske og romerske kvalitetsmynter i både gull og her dukket opp – i Nederland som styrker antagelsen sølv. Sistnevnte er en avdeling med over 100 objekter, om at Moneta Norwei typen er preget i Nidaros! Også og blant dem finner vi en OL-mynt som markerer denne mynten ble selvfølgelig levert til Oslo Myntgal- olympiske leker som ble avholdt 400 år f.Kr., og Julius leri, noe som understreker hvor internasjonalt kjent Cæsar avbildet på en mynt, et av ankepunktene mot vårt auksjonshus er blitt på noen få år. diktatoren som til sist førte til hans endelikt. Vårens auksjon er historisk av flere grunner enn dette. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til auksjonen på For første gang siden salget av Helge Reffs mynter i Hotel Continental i Oslo, 9 og 10. mai. En auksjon 1991 kan et norsk auksjonshus tilby dobbeltspecier fra hvor du får se mynter ingen norsk myntsamler noen alle de tre kongene som preget slike mynter i Norge: gan

Recently converted files (publicly available):