• Document: Rodzaje transmisji danych
  • Size: 2.27 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 14:34:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

INTERFEJSY Każde urządzenie zewnętrzne jest połączone za pomocą interfejsu z modułem we/wy. Interfejs musi być dostosowany do natury i sposobu działania urządzenia zewnętrznego. Rodzaje transmisji danych Wyróżniamy następujące rodzaje transmisji danych: • szeregowa – bity informacji są przesyłane kolejno, bit po bicie • równoległa – polega na jednoczesnym przesyłaniu większej liczby bitów informacji (zazwyczaj ośmiu bitów, czyli jednego bajta) • synchroniczna – informacje są przesyłane w jednakowych odstępach czasu • asynchroniczna – bity informacji są przesyłane w dowolnych odstępach czasu Asynchroniczna transmisja danych Transmisja nazywana jest asynchroniczną, gdyż zakłada się, że dane mogą pojawiać się w dowolnej chwili i będą natychmiast transmitowane do odbiorcy. Z tego też powodu rozpoczęcie transmisji danych musi być zasygnalizowane w jakiś sposób. Używa się w tym celu dwóch dodatkowych bitów: • bit startu (ST) - 0, • bit stopu (SP) - 1. • Do detekcji błędów transmisji używany jest tzw. bit parzystości (P), zawierający informację o parzystej (0) lub nieparzystej (1) liczbie jedynek w przesyłanej porcji danych. • Ramka czasowa transmisji asynchronicznej. (D0÷D7 – bity danych, od najmłodszego bitu do najstarszego) Synchroniczna transmisja danych • W transmisji synchronicznej przesyłanie bloków danych następuje w takt sygnału zegarowego (CLK) wspólnego dla nadajnika i odbiornika informacji. • Brak w tym systemie znaków startu i stopu. Co pewien czas przekazywane są dane synchronizujące (SYNC1, SYNC2) o znanej wartości, które umożliwiają uzgodnienie częstotliwości zegarów nadajnika i odbiornika informacji. • Po każdej synchronizacji, w czasie trwania sygnału zegarowego, następuje faza transmisji, która odbywa się ze stałą prędkością, a odbiorca danych zlicza przesyłane bity na podstawie czasu. Format danych transmisji synchronicznej STANDARDY INTERFEJSU SZEREGOWEGO Standard RS-232C (Recommended Standard) jest zrewidowaną wersją RS-232. Został on opracowany na potrzeby obsługi modemów przez amerykańskie stowarzyszenie EIA (Electronic Industries Assocation) i reprezentuje powszechnie akceptowany sposób transmisji danych na nieduże odległości (do 15m), z szybkością do 115 kbitów/s. W komputerach osobistych stał się on standardem łącza szeregowego. W systemach operacyjnych portom takim przyznano nazwy logiczne COMn (n oznacza numer portu). Oprócz obsługi modemów, interfejs umożliwia podłączenie takich urządzeń jak mysz czy drukarka. Standard RS-232C Transmisja odbywa się szeregowo asynchronicznie, tzn. informacja jest przesyłana w "paczkach” (ramkach) o z góry określonym formacie, wyposażonych w sygnały początku i końca paczki. ramka bit startu bit parzystości bit stopu Czas trwania pojedynczego bitu nazywany jest odstępem jednostkowym. Jego odwrotność określa szybkość transmisji w bodach (bitach na sekundę). Typowe prędkości transmisji wynoszą: 300, 1200, 2400, 9600, 14400, 28800, 56600. Długość pola danych może wynosić od 5 do 8 bitów. Pole to może zawierać opcjonalny bit kontroli transmisji do wykorzystania jako kontrola parzystości. Transmisję rozpoczyna bit startu (zwykle 0) a kończy jeden lub dwa bity stopu (1 logiczna). Standard RS-232C Poziomy logiczne interfejsu różnią się od poziomów zastosowanych wewnątrz komputera. Zastosowano napięcia wyższe i o różnym znaku. Logiczna '1' to napięcie z zakresu -3 do -15V. Logiczne '0' to napięcie od +3 do +15V Zwiększenie wartości napięć i zastosowanie napięć o obydwu znakach pozwoliło zwiększyć odporność sygnału na zakłócenia i przesyłać informacje na większe odległości. 0 logiczne 0 0 0 0 od +3 do +15V 1 1 1 logiczna 1 1 od -3 do -15V Standard RS-232C W interfejsie RS232C najczęściej stosowane jest 25-stykowe złącze szufladkowe typu CANNON DB-25P lub DB-25S. Często spotyka się również 9-stykowe złącze szufladkowe typu DB-9, na które wyprowadzono tylko najważniejsze sygnały przeznaczone do asynchronicznej transmisji metodą start-stop. W komputerach najczęściej spotyka się złącza typu DB-9 Standard RS-232C W magistrali interfejsu RS-232C można wyróżnić kilka grup linii: • linie danych, • linie sterujące, • linie synchronizacji, • linie masy. Topografia wyprowadzeń sygnałów dla łącza RS-232C Wtyk Wtyk

Recently converted files (publicly available):