• Document: prawo karne materialne
  • Size: 5.81 MB
  • Uploaded: 2018-10-25 13:59:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

prawo karne materialne Część ogólna i szczególna redakcja naukowa Marek Bojarski Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 6. WYDANIE WARSZAWA 2015 Stan prawny na 10 września 2015 r. Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Poszczególne rozdziały napisali: Marek Bojarski – XXIV–XLV Jacek Giezek – I–XIV Zofia Sienkiewicz – XV–XXIII Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: 978-83-264-9449-9 6. wydanie ISBN PDF-a: 978-83-264-9911-1 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Część pierwsza WIADOMOŚCI WSTĘPNE. NAUKA O USTAWIE KARNEJ ROZDZIAŁ I. Pojęcie i funkcje prawa karnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1. Definicja prawa karnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2. Funkcje prawa karnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Literatura uzupełniająca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ROZDZIAŁ II. Prawo karne oraz jego miejsce w systemie nauk penalnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1. Prawo karne materialne a inne skodyfikowane dyscypliny prawa karnego  . 32 2. Nauka prawa karnego a nauki z nią powiązane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3. Rozwój nauki prawa karnego – rys historyczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Literatura uzupełniająca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ROZDZIAŁ III. Podstawowe zasady prawa karnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1. Uwagi wprowadzające  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Nullum crimen sine lege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3. Nullum crimen sine periculo sociali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4. Nullum crimen sine culpa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5. Nulla poena sine lege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6. Lex retro non agit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):