• Document: POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Egzamin: JACHTOWY STERNIK MORSKI
  • Size: 2.38 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 17:36:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI Egzamin: JACHTOWY STERNIK MORSKI JACHTY ŻAGLOWE MORSKIE 1. Na jachcie jest urządzenie sterowe ze sterociągami. A Założyć ster awaryjny i sterować przy jego Podczas rejsu stwierdzono luzy przy obracaniu koła pomocy sterowego. Jakie działania należy podjąć w pierwszej B Nie da się nic zrobić, w najbliższym porcie kolejności? skorzystać z pomocy technicznej Sprawdzić czy występują luzy na C sterociągach i ewentualnie dociągnąć ściągacze sterociągów. 2. Co to jest system "Lazy Jack" i do czego służy? System linek łączących maszt z bomem, spełnia role topenanty i ułatwia zrzucanie i A klarowanie grota, może spełniać też rolę pokrowca B System linek służących do refowania grota C Pokrowiec do klarowania grota na bomie 3. Czy pompa do wymiany oleju silnika A Nie, ponieważ wymianę oleju wykonuje się wysokoprężnego jest dodatkowym zalecanym tylko w autoryzowanym serwisie wyposażeniem? Tak, z uwagi na nisko umieszczony silnik i trudności z usuwaniem oleju z miski B olejowej i możliwość zanieczyszczenia zęzy Tak, ponieważ pompa wymiany oleju jest C wyposażeniem obowiązkowym przewidzianym przepisami 4. Co zrobić, gdy w trakcie pracy silnika zaburtowego A Wyłączyć natychmiast silnik z otworu kontrolnego przestanie lecieć woda? B Zmniejszyć obroty nie gasząc silnika C Na małych obrotach zdjąć pokrywę i polewać wodą cylindry silnika 5. W jakim stosunku należy przygotowywać A wg. instrukcji fabrycznej dla danego silnika mieszankę oleju i benzyny do zaburtowego silnika B 1:80 dwusuwowego? C Dla takiego silnika nie należy stosować mieszanki 6. Jakie parametry pracy silnika wbudowanego A Tylko ciśnienie oleju powinny być kontrolowane podczas pracy silnika? Wystarczy sprawdzać czy woda chłodząca B odpływa prawidłowo za burtę Ciśnienie oleju, temperatura cieczy C chłodzącej, poziom paliwa w zbiorniku rozchodowym Numer arkusza: 20160729_095536455_0 Strona 1/56 JACHTY ŻAGLOWE MORSKIE 7. Czy śruba napędowa o zmiennym skoku (t.zw. A Nie ponieważ zawsze kręci się nastawna) pozwala na ruch jachtu wstecz bez prawoskrętnie przekładni nawrotnej? Śruba o zmiennym skoku umożliwia tylko B zwiększenie prędkości jachtu bez zwiększenia obrotów śruby C Tak, ponieważ możliwa jest zmiana kąta łopat śruby 8. Który z pokazanych obok krętlikow najlepiej nadaje się do połączenia łańcucha z kotwicą ? A B C 9. Która z pokazanych kotwic ma największą siłę trzymania ? A

Recently converted files (publicly available):