• Document: Mika Salo Suomi suomalaisille
  • Size: 918.22 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 13:11:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Mika Salo Suomi suomalaisille Argumentit maahanmuuttoa vastaan Suomessa vuosina 1990-2003 Pro Gradu –tutkielma Turun yliopisto Poliittisen historian laitos Mika Salo Syksy 2004 TURUN YLIOPISTO Poliittisen historian laitos Mika Salo: Suomi suomalaisille – Argumentit maahanmuuttoa vastaan Suomessa vuosina 1990–2003 Tutkielma, 80 sivua Marraskuu 2004 Tutkielman aiheena on maahanmuuton vastainen argumentointi Suomessa. Ajalli- sesti tutkielma sijoittuu 1990-luvun alusta vuoden 2003 eduskuntavaaleihin. Vuo- teen 1990 asti maahanmuutto Suomeen oli todella vähäistä. Vuonna 1990 Suomeen kohdistuva maahanmuutto alkoi kasvaa. Ensimmäisenä ryhmänä 1990-luvulla saa- puivat somalialaiset turvapaikanhakijat. Suuria ryhmiä olivat myös inkeriläiset, Itä- Euroopasta saapuneet romanit ja Balkanin sodan tieltä paenneet. Tutkielmassa etsitään maahanmuuttoa vastustavien tahojen käyttämiä perusteita kannalleen. Argumentit on jaettu neljään ryhmään. Ryhmistä eniten käytetty eli ta- louteen perustuva argumentti on ensimmäisenä ja nykyään jo vähemmän käytetty rotujen olemassaoloon ja erilaisuuteen pohjautuva argumentti viimeisenä. Näiden välissä käsittelen turvallisuuteen ja kulttuuriin liittyvää argumentaatiota. Päälähteinäni olen käyttänyt sanomalehtiä, eduskunnan pöytäkirjoja, internet- sivus- toja ja muutamia tv-dokumentteja. Maahanmuuttovastaisia argumentteja eniten käyttävät äärioikeiston edustajat. Suo- messa on myös muutamia poliitikkoja ja poliittisia ryhmiä, jotka käyttävät ulkomaa- laisvastaisuutta vaalivalttinaan. Porvaripuolueet vastustavat maahanmuuttoa selväs- ti enemmän kuin vasemmiston edustajat. Maahanmuuttomyönteisimpiä puolueita ovat Vihreät ja RKP. Argumenteista selvästi käytetyin on talousargumentti. Maahanmuuttajien epäillään heikentävän suomalaisten toimeentuloa. Heidän tuloaan työmarkkinoille vieraste- taan tai heidän työhalukkuuttaan epäillään. Valtion turvallisuuden pelättiin vaarantuvan Venäjältä tulevien miljoonien nälkäpako- laisten vuoksi. Myös muut uskonnot ja rikollisuus nähtiin uhkana turvallisuudelle. Erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen koettiin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Eril uskonnot, kielet ja muut tavat nähtiin ongelmana. Maahanmuuttajien haluttaisiin käyttäytyvän samoin kuin suomalaisten ja todettiin Suomen kuuluvan suomalaisille. Kulttuuriargumentti on korvannut rotuargumentin lähes kokonaan. Rotu maahan- muuttovastaisuuden perusteluna on vähämerkityksellinen. Sitä käyttävät enää vain äärioikeistoon kuuluvat tahot. Asiasanat: Maahanmuutto, pakolainen, turvapaikan hakija, rasismi, ulkomaalais- vastaisuus, äärioikeisto, argumentointi. Sisällysluettelo 1. Johdanto .................................................................................................. 1 Problematiikka ja lähteet................................................................................................ 1 Lakeja, asenteita ja maahanmuuton historiaa ............................................................... 5 Äärimmäisenä oikealla................................................................................................... 8 2.Väki vähenee ja pidot paranee ............................................................... 9 Veromarkat kankkulan kaivoon...................................................................................... 9 Taksikortteja ja lautasantenneja elintasopakolaisille ................................................... 14 Joutilaat työpaikananastajat ........................................................................................ 18 3. Kuka pelkää ”mustaa miestä”.............................................................. 22 Suomalaisuus uhattuna ............................................................................................... 22 Huumeita, raiskauksia ja väkivaltaa............................................................................. 24 Rajojen takana vaanii AIDS ......................................................................................... 29 4. Kulttuurikolareita ................................................................................. 31 Maassa maan tavalla ................................................................................................... 31 Islamin maihinnousu .................................................................................................... 35 ”Valkoinen” ja ”musta” moraali..................................................................................... 37 Inkeriläiset – tervetuloa ja näkemiin............................................................................. 39 5. Kalpeus on katoava luonnonvara ...........................................

Recently converted files (publicly available):