• Document: Lutowane płytowe wymienniki ciepła. Instrukcja montażu i obsługi
  • Size: 317.23 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 13:26:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Lutowane płytowe wymienniki ciepła Instrukcja montażu i obsługi 1. Wprowadzenie CB 200 Instrukcja obsługi została przygotowana w celu Średnica przyłączy kołnierzowych po stronie zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej obsługi instalacyjnej i sieciowej DN80, oznaczenie króćców wymienników podczas instalacji. Obowiązuje ona dla CPF. następujących typów wymienników: CB14, CBH16, CBH18, CB20, CB27, CB30, CB52, CB60, CB76, Oznaczenie : CB200-100H(CPF,CPF) CB77, CB110, CB112, CB200, CB300 i CB400. CB 110 Instrukcja dotyczy wymienników stosowanych w Wymiennik jest dostępny z trzema różnymi rodzajami aplikacjach HVAC. płyt tj. 2. Wymiennik CB H - wysoka burzliwość przepływu M - średnia burzliwość przepływu Wymiennik CB firmy Alfa Laval jest oryginalnym L - niska burzliwość przepływu lutowanym wymiennikiem ciepła. Lutowany wymiennik Posiada króćce różnego rodzaju: ciepła jest odmianą tradycyjnego płytowego DN50 - przyłącza gwintowane - oznaczenie B23 wymiennika ciepła. Podobnie jak płytowy wymiennik DN65 - przyłącza gwintowane - oznaczenie O4 ciepła, CB jest zbudowany z pofałdowanych 76,1 mm - przyłącza do spawania ze stali kwasoodpornych płyt, bez stosowania uszczelek, śrub nierdzewnej - oznaczenie O5 i ramy. Lutowany wymiennik ciepła składa się z Oznaczenia : CB110-54H(B23,B23) kwasoodpornych stalowych płyt i dwóch końcowych CB110-54M(B23,O4) płyt łączonych poprzez lutowanie w piecu CB110-54L(B23,O5) próżniowym. Konstrukcja wymienników typu CB jest bardziej zwarta niż wymienników płytowych CB 112 skręcanych. Jest to wymiennik z asymetrycznymi kanałami. Może być wyposażony w płyty AH i AM. Posiada króćce 3. Zasada działania gwintowane o średnicy DN50 i oznaczeniu B23. Powierzchnia grzewcza składa się z pakietu cienkich Oznaczenia : CB112-54AH(B23,B23) profilowanych metalowych płyt ułożonych CB112-54AM(B23,B23) przeciwstawnie. Kanały są utworzone między płytami CB 77 , a w narożnikach płyt są uformowane otwory w taki Wymiennik jest dostępny z trzema różnymi rodzajami sposób, że dwa media przepływają różnymi kanałami, płyt tj. zawsze w przeciwprądzie. Media są izolowane w H - wysoka burzliwość przepływu wymienniku przez lutowanie brzegów każdej płyty. M - średnia burzliwość przepływu Punkty kontaktu płyt również są łączone lutem. L - niska burzliwość przepływu 4. Standard projektowy Posiada króćce różnego rodzaju: DN50 - przyłącza gwintowane - oznaczenie B23 Pakiet płyt jest zamknięty płytami zewnętrznymi. DN65 - przyłącza gwintowane - oznaczenie B25 Króćce są umiejscowione na jednej z zewnętrznych 76,1 mm - przyłącza do spawania ze stali płyt. Kanał płyt jest profilowany w celu polepszenia nierdzewnej - oznaczenie J25 efektywności przenikania ciepła i ich usztywnienia. Oznaczenia : CB77-50H(B23,B23) 5. Typy lutowanych wymienników ciepła CB77-50L(B23,B25) CB77-50M(B23,J25) Oznaczenia: CB60-50H(V22,V22) CB - lutowany wymiennik ciepła CB 76 60 - wielkość wymiennika Wymiennik jest dostępny z trzema różnymi rodzajami 50 - ilość płyt płyt tj. H - rodzaj płyt H - wysoka burzliwość przepływu V22 - oznaczenie króćców M - średnia burzliwość przepływu L - niska burzliwość przepływu CB 400 Oraz kanałami asymetrycznymi A i E. Jest to największy lutowany wymiennik ciepła. Posiada króćce gwintowane o średnicy DN50 i Posiada on króćce dostosowane do parametrów oznaczeniu B23. stosowanych w ciepłownictwie. Średnica przyłączy Oznaczenia : CB76-50H(B23,B23) kołnierzowych po stronie instalacyjnej i sieciowej CB76-50L(B23,B23) DN100, oznaczenie CPF. CB76-50A(B23,B23) CB76-50E(B23,B23) Oznaczenie: CB400-270H(CPF,CPF) CB76-50M(B23,B23) CB 52/60

Recently converted files (publicly available):