• Document: Introduksjon Utenrikspolitisk historie Norsk utenriks- og sikkerhetspolitisk tenkning: Ideologi og småstatsstrategi...
  • Size: 657.86 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 19:10:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

0 Norsk utenrikspolitisk bibliografi (1905–2005) Versjon 1.3.1 (des. 06) ved Andreas Løvold & Halvard Leira1 Introduksjon......................................................................................................................................3 1. Utenrikspolitisk historie ................................................................................................................4 2. Generell norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk .............................................................................9 3. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitisk tenkning: Ideologi og småstatsstrategi .......................... 13 4. Utenrikspolitiske institusjoner og beslutningspraksiser............................................................. 16 5. Sikkerhetspolitiske relasjoner: NATO, USA, Sovjet/Russland, Europa og Norden ..................25 6. Multilaterale relasjoner: FN og internasjonale militære oppdrag ...............................................36 7. Regionale relasjoner: Europa og Norden....................................................................................38 8. Bilaterale relasjoner: Verden........................................................................................................43 9. Utenriksøkonomiske relasjoner: Ressurser, handel og finans ....................................................44 10. Sørpolitiske relasjoner: Bistand, fred, demokrati og menneskerettigheter ...............................49 11. Memoarer, intervjuer og biografier ...........................................................................................55 12. Bibliografier og annen forskningslitteratur ...............................................................................57 1 Kommentarer tas imot med takk, på mail: hl@nupi.no 1 2 Introduksjon Det første utkastet til denne bibliografien ble utarbeidet av Andreas Løvold på oppdrag fra NUPI i januar 2004. Han har ansvaret for den første samlingen av titler, den tematiske organiseringen og de fleste annoteringene. Etter at han gikk inn i utenrikstjensten høsten 2004 har ansvaret for videreutvikling og oppdateringer ligget hos Halvard Leira. Hensikten med en bibliografi som denne er å gjøre det enklere for forskere og andre interesserte å lete fram relevante kilder og tekster om norsk utenrikspolitikk. I den grad de to kategoriene kan skilles fra hverandre, har vi hatt sterkere fokus på tekster som presenterer, diskuterer og analyserer utenrikspolitikken enn tekster som griper direkte inn i utenrikspolitikken. Det vil imidlertid også finnes en del rene politiske innspill, og en rekke bidrag som både er av politisk og faglig karakter. Det er ikke noe mål å være heldekkende, men heller å gi en første grundig innføring, som så kan benyttes til videre leting. Utvalget er basert på skjønn, men takket være gode kolleger i den norske forskningsverden ikke utelukkende vårt eget skjønn. Som alle utvalg bærer dette utvalget med seg spor etter forfatternes egen spesialkompetanse. Vi vet for eksempel at foreliggende versjon er sterkere på sikkerhetspolitikk enn sørpolitikk/bistandspolitikk. Vi tar uansett med stor glede imot tilbakemeldinger og begrunnede forslag til titler som bør inn (eller fjernes). Sentrale kriterier for å ta inn en tittel er for eksempel om den har vært/er sentral innen en del av fagfeltet, om den bringer nye teoretiske perspektiver på kjent empiri eller om den legger fram ny empiri. Temaet er altså norsk utenrikspolitikk, og vi dekker titler både av nordmenn og andre, på forskjellige språk. Vi dekker derimot ikke alt nordmenn har skrevet om utenrikspolitikk/internasjonal politikk generelt. Bibliografien er nødvendigvis ikke endelig. Offentlige kilder som stortingsmeldinger, NOU-rapporter og internt informasjonsmateriell i departementene (UD-informasjonen, FD-informasjonen), samt sentrale stortingsdebatter er ikke tatt med i denne omgang. Følgende tidsskrifter er gjennomlest fra perm til perm tom. årgangen 2005: Samtiden, Internasjonal Politikk, Cooperation and Conflict – kanskje de mest sentrale hva angår utenrikspolitiske problemstillinger. Andre tidsskifter som Ukens Revy, Le Nord, The Norseman, Bistandsaktuelt, Kontakt, Tidens Ekko, Minerva kvartalskrift, Forum for utviklingsstudier, Mennesker og rettigheter, Syn og Segn, Historisk Tidsskrift, Nytt Norsk Tidsskrift, Tidsskrift for Samfunnsforskning, Statsvitenskapelig Tidsskrift, Sosiologi i dag og Norsk Militært Tidsskrift er kun behandlet sporadisk, og litt vilkårlig. Aviser, med unntak av helt sentrale artikler, er holdt utenfor. Under tvil. Begrunnelsen

Recently converted files (publicly available):