• Document: BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1
  • Size: 283.86 KB
  • Uploaded: 2018-11-06 16:07:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 BEURSWAAGE 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 FONDSANALISTEN info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder De initiatiefnemer en beheerder van dit fonds is Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. (hierna “beheerder”). Deze vennootschap is opgericht in 2007, Nadat in 2008 een besloten fonds en een semi open vastgoedfonds zijn gelanceerd, zijn de aandelen van de beheerder in 2009 overgenomen. Momenteel worden de aandelen gehouden door Stichting Administratiekantoor Zeuven Meeren Fondsbeheer. De vennootschap is gevestigd te Den Haag. In 2010 is Zeuven Meeren gekomen met een nieuw product: een Agrifonds. Met de introductie van het Zeuven Meeren Hotelfonds B.V. wordt daar nu nog een nieuw beleggingsproduct aan toegevoegd. Het betreft hier het eerste Hotelfonds voor particuliere beleggers van een niet-institutionele beheerder dat funding buiten besloten kring realiseert. De doelstelling is om te investeren in hotels welke worden geëxploiteerd volgens de easyHotel.com formule. Het vastgoed zal als beleggingsobject dienen. Het fonds heeft het voornemen om binnen één fonds meerdere investeringen te doen. Voor iedere investering in één of meerdere hotels wordt een aparte emissie van obligaties uitgegeven met eigen voorwaarden, omvang en rendement. De gegevens van het prospectus hebben enerzijds betrekking op het fonds in het algemeen en anderzijds op de specifieke emissie en de daarbij behorende investering. De directie van de aanbieder wordt gevormd door de heer A.F. Maatje en de heer A.N.H. Gonzalez Turnhout. De heer Maatje is na zijn opleiding Management, Economie en Recht sinds 1996 werkzaam geweest als projectontwikkelaar bij Bouwfonds, Dura Vermeer en Van Garderen en Dekker Vastgoedontwikkeling. Sinds 2007 is hij actief met het initiëren en beheren van vastgoedfondsen. In eerste instantie betrof dit de vastgoedontwikkelingsfondsen van Altius Fund Management B.V. en vanaf 2009 ook Zeuven Meeren. De heer Gonzalez Turnhout heeft de studie Bedrijfskunde voor de financiële sector aan de Amsterdamse Academie voltooid. Hij is werkzaam geweest bij diverse financiële instellingen. Tevens heeft hij opleidingen verzorgd op het gebied van verzekeringen en pensioenen. Vanaf 2007 is hij actief met het beheren van vastgoedfondsen. De beheerder heeft momenteel drie fondsen onder beheer. Dat betreft Zeuven Meeren I CV, een besloten fonds met twee kantoorgebouwen en het semi open vastgoedfonds Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Dit laatste fonds bezit tevens twee kantoorgebouwen in Nederland en heeft onlangs een kleinschalig winkelcentrum in Duitsland gekocht. Tevens is recent het Zeuven Meeren Agrifonds B.V. geplaatst. Deze laatste plaatsing loopt momenteel nog. Het trackrecord van deze fondsen ziet er als volgt uit: ! Zeuven Meeren I C.V.: gerealiseerd rendement van 2007 tot heden 4,6% gemiddeld ! Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V.: vanaf 2008 gemiddeld 7% uitgekeerd ! Zeuven Meeren Agrifonds B.V.: 8,75% rente op de obligaties De beheerder staat onder toezicht van de AFM en beschikt over een vergunning op grond van de Wft. Dit prospectus is niet getoetst door de AFM en het Zeuven Meeren Hotelfonds zelf staat niet onder toezicht omdat de plaatsing minder is dan € 2.500.000, - per emissie. De beheerder is lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen (VVF). Aandachtspunten + rendement + lage kostenstructuur - renovatie vergunningen nog niet afgerond + goede bezettingsgraad verwacht door sterke merknaam - weinig flexibiliteit en formule - spreidingsrisico + korte looptijd van 3 tot maximaal 5 jaar !"#$%&''(" 1 Structuur jaarlijks in de belastingheffing betrokken wordt tegen effectief 1,2% belastin

Recently converted files (publicly available):