• Document: HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE PLANLAMA
  • Size: 2.29 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 17:48:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE PLANLAMA BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Nagehan ŞEN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Celal ARTUNÇ İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER....................................................................................................2 1.1.Hareketli Bölümlü Protez Elemanları..................................................................5 1.1.1.Ana Bağlayıcılar.............................................................................................5 1.1.1.1.Üst Çenede Kulanılan Anabağlayıcılar....................................................7 Palatal Bant.......................................................................................7 Antero-Posterior Palatal Bar.............................................................8 Palatal Bar.........................................................................................8 Palatinal Plak.....................................................................................9 At Nalı (U) Plak...............................................................................10 1.1.1.2.Alt Çenede Kullanılan Ana Bağlayıcılar.................................................10 Lingual Bar......................................................................................10 Çift Lingual Bar...............................................................................11 Singulum Barı..................................................................................12 Lingual Plak.....................................................................................13 Labial Bar.........................................................................................14 Sublingual Bar..................................................................................14 1.1.2. Minör Bağlayıcılar.........................................................................................15 1.1.3. Destek Dişe Uygulanan Tutucular.................................................................16 1.1.3.1. Direkt Tutucular.......................................................................................16 1.1.3.1.1. Çevresel Kroşeler...............................................................................18 Akers Kroşe.....................................................................................18 Ring Kroşe ......................................................................................20 Geri Etkili Kroşe..............................................................................20 Bonwill Kroşe..................................................................................22 Multipl Kroşe...................................................................................22 Yarım-Yarım Kroşe.........................................................................23 Hairpin Kroşe...................................................................................23 Meziodistal Kroşe............................................................................24 1.1.3.1.2. Dişeti Kroşeleri..................................................................................24 RPI Kroşe Sistemi............................................................................25 De Van Kroşe..................................................................................26 Kombine Kroşe................................................................................26 1.1.3.2. İndirekt Tutucular....................................................................................27 1.1.3.2.1. İndirekt Tutucuların Görevleri...........................................................27 1.1.3.2.2. İndirekt Tutuculuğu Etkileyen Faktörler...........................................27 1.1.3.2.3. indirekt Tutucu Şekilleri....................................................................28 1.1.4. Eğer Bölümü ve Kaide Plakları.....................................................................31 1.2. Sınıflara Göre Planlama Prensipleri...................................................................31 1.2.1. Kennedy I Vakalarda Planlama................

Recently converted files (publicly available):