• Document: Grammaticaoverzicht Lingua Latina deel 1 en 2
  • Size: 93.89 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 13:30:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Grammaticaoverzicht Lingua Latina deel 1 en 2 • Zelfstandig naamwoord Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 ev nom amica servus templum homo nomen exercitus gen amicae servi templi hominis nominis exercitus dat amicae servo templo homini nomini exercitui acc amicam servum templum hominem nomen exercitum abl amica servo templo homine nomine exercitu mv nom amicae servi templa homines nomina exercitus gen amicarum servorum templorum hominum nominum exercituum dat amicis servis templis hominibus nominibus exercitibus acc amicas servos templa homines nomina exercitus abl amicis servis templis hominibus nominibus exercitibus N.B. Sommige woorden van groep 2 hebben een afwijkende nom ev op –er, bijv. puer, pueri etc. en ager, agri etc. • Bijvoeglijk naamwoord A. Bijvoeglijk naamwoord Groep 1 en 2 M V O ev nom novus nova novum gen novi novae novi dat novo novae novo acc novum novam novum abl novo nova novo mv nom novi novae nova gen novorum novarum novorum dat novis novis novis acc novos novas nova abl novis novis novis N.B. Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een nom ev m op –er, bijvoorbeeld miser, miseri etc en pulcher, pulchri etc. 1 B. Bijvoeglijk naamwoord Groep 3 M/V O M/V O M V O ev nom ingens ingens utilis utile acer acris acre gen ingentis ingentis utilis utilis acris acris acris dat ingenti ingenti utili utili acri acri acri acc ingentem ingens utilem utile acrem acrem acre abl ingenti ingenti utili utili acri acri acri mv nom ingentes ingentia utiles utilia acres acres acria gen ingentium ingentium utilium utilium acrium acrium acrium dat ingentibus ingentibus utilibus utilibus acribus acribus acribus acc ingentes ingentia utiles utilia acres acres acria abl ingentibus ingentibus utilibus utilibus acribus acribus acribus N.B. Verschillen met het zelfstandig naamwoord van groep 3: abl ev op –i (i.p.v. –e), nom mv o op –ia (i.p.v. –a) gen mv op –ium (i.p.v. –um) • Persoonlijk voornaamwoord 1ste pers 2de pers 3de pers. M V O ev nom ego tu is ea id gen mei tui eius eius eius dat mihi tibi ei ei ei acc me te eum eam id abl me te eo ea eo mv nom nos vos ei eae ea gen nostri vestri eorum earum eorum dat nobis vobis eis eis eis acc nos vos eos eas ea abl nobis vobis eis eis eis N.B. Het persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon kan zowel zelfstandig (hij/zij/het) als bijvoeglijk (deze, die/dit,dat) gebruikt worden. 2 • Vragend voornaamwoord zelfstandig (wie/wat?) M/V O nom quis quid gen cuius cuius dat cui cui acc quem quid abl quo quo • Bijvoeglijk vragend vnw (welk(e)?) en betrekkelijk vnw (die/dat) M V O ev nom qui quae quod gen cuius cuius cuius dat cui cui cui acc quem quam quod abl quo qua quo mv nom qui quae quae gen quorum quarum quorum dat quibus quibus quibus acc quos quas quae abl quibus quibus quibus • Aanwijzend voornaamwoord ev M V O M V O M V O nom hic haec hoc ille illa illud ipse ipsa ipsum gen huius

Recently converted files (publicly available):