• Document: Maak je eigen vlieger
  • Size: 600.76 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 13:27:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Uitdager van de maand Maak je eigen vlieger Natuur & Techniek, Groep 7/8 Algemeen Titel Maak je eigen vlieger Cognitieve doelen en • Inzicht in hoe een vlieger vliegt (de werking van vaardigheden voor excellente zwaartekracht, windkracht, luchtdruk; zweven). leerlingen • Op zorgvuldige manier een vlieger maken (werken met verschillende materialen, verbindingen maken). • Evalueren van het product a.d.h.v. ontwerpeisen. • Bedenken van verbeteringen (creëren). • Duidelijke uitleg aan de rest van de klas geven. • Metacognitief doel: doorzetten, andere leerlingen helpen. Cognitieve doelen en • Inzicht in hoe een vlieger vliegt (de werking van vaardigheden voor alle zwaartekracht, windkracht, luchtdruk; zweven). leerlingen • Op zorgvuldige manier een vlieger maken (werken met verschillende materialen, verbindingen maken). • Evalueren van het product a.d.h.v. ontwerpeisen. Benodigd materiaal • Zinder 10+ Skiën in de woestijn, werkboek p. 17 Aziatische innovaties. • Papier (A4 en eventueel groter of ander papier), scharen, plakband, nietmachine, perforator en touw. • Voorbeeld werkblad (bijlage 1). • Werkblad ‘Maak een vlieger’ (bijlage 2). • Alternatief ‘Maak een vlieger (bijlage 3). Beschrijving activiteit Deze uitdager is gebaseerd op Zinder 10+ Skiën in de woestijn, werkboek p. 17 Aziatische innovaties. Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van bijlage 1 (een werkblad met een bestaand ontwerp van een vlieger) en bijlage 2 (ontwerpcyclus). Bijlage 3 kan worden gebruikt bij het alternatief waarbij de leerlingen een geheel eigen vlieger maken. 1 Activiteiten excellente leerlingen De excellente leerlingen maken een vlieger. Zij maken gebruik van een bestaand werkblad (zie bijlage 1). De leerlingen maken de vlieger en testen deze. Hierbij maken zij gebruik van de ontwerpcyclus (zie bijlage 2). Zij onderzoeken hoe zij de vlieger beter kunnen laten vliegen door kleine aanpassingen. De leerlingen zoeken als verdieping extra informatie over vliegers op. Zij maken hier een korte PowerPoint over, die zij aan het begin van de klassikale les presenteren. Activiteiten van de leraar De leraar start deze uitdager van de maand samen met de hele groep. Hij vertelt wat de bedoeling is van de uitdager van de maand. Vervolgens bespreekt hij met de kinderen het doel van de opdracht en het voorbeeld op het werkblad (bijlage 1) en laat hen het materiaal verkennen. Vanuit daar bedenkt de leerkracht samen met de excellente leerlingen de ontwerpeisen van een vlieger en doorloopt hij de ontwerpcyclus (bijlage 2). Aan de instructietafel (1 à 2 x per week gedurende 10 minuten) begeleidt hij de excellente leerlingen bij: • Het bedenken van de ontwerpeisen en het werken met de ontwerpcyclus - Aan welke eisen moet de vlieger voldoen? - Wat verwacht je van deze vlieger? - Leerkracht zorgt ervoor dat de stappen van de ontwerpcyclus duidelijk zijn. Let op: bij deze uitdager beginnen we met een bestaand ontwerp (bijlage 1). De nadruk bij deze les ligt op het verbeteren. • Maken/verbeteren van de vlieger - De leerkracht gaat af en toe even kijken als de kinderen de vlieger aan het maken en uitproberen zijn. Als de vlieger klaar is, bespreekt de leerkracht het resultaat met de kinderen. - Wat gaat goed met het maken van jouw vlieger? - Wat zou je kunnen verbeteren? • Evalueren van de vlieger a.d.h.v. de ontwerpeisen - Laat de leerlingen eerst de hiervoor besproken verbeteringen aanbrengen. - Welke verbeteringen heb je gedaan? - Wat is er daardoor veranderd? • De leerlingen maken nu hun PowerPointpresentatie voor de hele groep waarin extra informatie over het maken van vliegers staat beschreven met eventueel wat tips. 2 • Begeleidingsvragen voor de leerkracht bij een PowerPoint presentatie - Hebben jullie duidelijk voor ogen welke informatie in de PowerPoint presentatie moet? - Hoe gaan jullie de PowerPoint presentatie laten zien (digibord, computerscherm)? - Hoe gaan jullie de taken verdelen? - Hoe kunnen jullie er voor zorgen dat jullie het publiek actief bij de presentatie betrekken? - Gaan jullie ook vragen stellen aan het publiek? Zo ja, welke? - Hoe beginnen jullie de presentatie? Vervolgens geeft de leraar een les aan de hele klas. De les bevat de volgende lesfasen: introductie (verke

Recently converted files (publicly available):