• Document: Klasa II JĘZYK POLSKI
  • Size: 1.67 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 17:19:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA TEMATY PRAC KONTROLNYCH Klasa II JĘZYK POLSKI Uzupełniający plan nauczania Szkoła Podstawowa Nr 296 w Zespole Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie Warszawa 2009 1 I. Podręczniki. 1. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna „Wesoła Szkoła. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa II”. Część I, II, III. WSiP 2008. 2. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska „Wesoła Szkoła. Karty pracy”. Część I, II, III. WSiP 2008. Literatura pomocnicza. 1. St. Łukasik, I. Micińska-Łyżniak, A. Wiśniewska „Lektury w klasie 2. Zeszyt ćwiczeń”. WSiP, 2008. LEKTURA Z podanego wykazu należy wybrać: § co najmniej 2 książki do przeczytania (w całości lub fragmentach) przez nauczyciela w klasie, § co najmniej 3 książki do przeczytania (w całości lub fragmentach) przez uczniów w klasie pod kierunkiem nauczyciela § co najmniej 2 książki do samodzielnego przeczytania przez uczniów w domu. Hans Christian Andersen Baśnie (wybór) Władysław Bełza Kto ty jesteś? Polak mały! Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa Wanda Chotomski Legendy polskie Maria Konopnicka O krasnoludkach i sierotce Marysi (fragmenty) Hugh Lifting Doktor Dolittle i jego zwierzęta Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn Kornel Makuszyński 120 przygód koziołka Matołka (księga I) Alan Aleksander Milne Kubuś Puchatek ks. Jan Twardowski Patyki i patyczki Julian Tuwim Wiersze dla dzieci: Lokomotywa, Słoń Trąbalski; inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej 2 Tematyka prac kontrolnych dotyczy materiału programowego z różnych działów nauczania języka polskiego oraz treści społeczno-przyrodniczych. Pozwolą one na dokonanie oceny wiadomości i umiejętności ucznia. Umożliwią także określenie powstających braków, dzięki czemu uczeń otrzyma informację o tym, nad jakimi partiami materiału należy jeszcze pracować. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań zawartych w poszczególnych sprawdzianach zależy od poziomu rozwoju ucznia i jego tempa pracy. Na przeprowadzenie sprawdzianu wystarcza 30-45 minut. Jeśli dziecko szybko się męczy bądź nie potrafi przez dłuższy okres skupić uwagi, należy realizować sprawdzian w ciągu dwóch dni (np. w drugim dniu zorganizować dyktando sprawdzające). Poniżej zamieszczono teksty dyktand sprawdzających z wyszczególnionych sprawdzianów. Obejmują one materiał ortograficzny opracowany drogą różnorodnych ćwiczeń. Tok postępowania przy dyktandach sprawdzających jest następujący: 1. Odczytanie całego tekstu z naturalną intonacją przez prowadzącego sprawdzian. 2. Krótkie sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu. 3. Dyktowanie tekstu zdaniami; zdania krótkie dwukrotnie, długie najpierw w całości, następnie logicznymi częściami, a potem znów w całości. 4. Powtórne przeczytanie całego tekstu przez prowadzącego sprawdzian. Uczniowie śledzą tekst napisany przez siebie i dokonują poprawek. 3 Teksty dyktand sprawdzających. Praca kontrolna nr 1 - Sprawdzian nr 1 Piękny jest bór. Zamieszkują go leśne zwierzęta. Lis wygląda ze swojej norki. Dzik szuka jedzenia w runie leśnym. Mrówki wędrują do mrowiska. Praca kontrolna nr 3 - Sprawdzian nr 2 Do szkolnego ogródka zleciały się ptaki. Szare wróble kłócą się o okruszki chleba. Sikorki zajadają słoninkę. Już im głód nie dokuczy. Praca kontrolna nr 4 - Sprawdzian nr 3 Wczoraj padał śnieg. Ulepiliśmy więc bałwana. Dziś zaświeciło słońce i zrobiło się cieplej. Bałwan zmalał i przechylił się. Wkrótce zniknie. Praca kontrolna nr 5 - Sprawdzian nr 4 Heniek chce zostać hokeistą. Od taty dostał kij hokejowy i krążek. Teraz trenuje jazdę na łyżwach. Wkrótce weźmie udział w szkolnych zawodach. Praca kontrolna nr 6 - Sprawdzian nr 5 Królik dokuczał żółwiowi, że rusza się wolno. Zaproponował wyścig. Metą miało być źródełko. Królik dał kilka susów i już był na mecie. Zastał tam żółwia. Tak żółw i pani żółwiowa zakpili z królika. 4 Praca kontrolna Nr 1 1. Przyjrzyj się dokładnie obrazkom. Nadaj im tytuły i zapisz je w liniaturze. 2. Napisz cztery zdania o swoich wakacjach. 5 3. Podziel pionową kreską wyrazy na sylaby. Oznacz samogłoski czerwonym kolorem. Jurek zjadł całą torbę cukierków. Teraz bardz

Recently converted files (publicly available):