• Document: Læringsprogression gennem formativ evaluering
  • Size: 730.5 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 06:41:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Institut for Naturfagenes Didaktik Læringsprogression gennem formativ evaluering Jens Dolin Institut for Naturfagenes Didaktik Faglig overgang og progression 13nov2014 Institut for Naturfagenes Didaktik Evalueringers centrale rolle Hvis vi vil finde ud af sandheden om et uddannelsessystem, må vi se på evalueringerne. Hvilke slags kvaliteter ved studenterne og deres arbejde bliver aktivt værdsat og belønnet af systemet? Rowntree (1987): Assessing Students. London: Kogan Evalueringer har en konsoliderende funktion for hvad som er central og vigtig kundskab inden for et fag (Dysthe 2002) Dias 2 Faglig overgang og progression 13nov2014 Institut for Naturfagenes Didaktik Hvad er evaluering? Evaluering = vurdering, bedømmelse – typisk ift nogle kriterier Evaluering indebærer måling og vurdering. Ved al måling måler man det måleinstrumentet viser - og ikke nødvendigvis det man er interesseret i! (Spørgsmål om gyldighed) Al vurdering har et element af subjektivitet i sig. (Spørgsmål om pålidelighed) Dias 3 Faglig overgang og progression 13nov2014 Institut for Naturfagenes Didaktik Læringsmål i naturfagene Eksperimentel Lovmæssigheder kompetence Definitioner Viden om Argumentation naturvidenskab Faktuel viden Repræsentations- Evne til at stille Innovation kompetence spørgsmål Modellerings- Tværfaglig kompetence kompetence - mere vægt på proceskompetencer og almene/personlige kompetencer frem for viden alene! - de forskellige læringsmål kræver forskellige evalueringsformer! Dias 4 Faglig overgang og progression 13nov2014 Institut for Naturfagenes Didaktik Definitioner Formativ evaluering har til formål at fremme læring gennem feedback – så lærerne kan forbedre deres undervisning og eleverne deres læring, dvs. evaluering for læring. Summativ evaluering har til formål at teste individuelt niveau af læring/performance – for at kunne følge en udvikling eller sammenligne med givne standarder, dvs evaluering af læring. Resultatevaluering vurderer projekter og programmer for at kunne styre ændringer i praksis og politik Dias 5 Faglig overgang og progression 13nov2014 Institut for Naturfagenes Didaktik Et evalueringsforsøg Elever inddelt i 4 grupper: A: fik karakter for sine opgaver B: fik kun kommentarer til sine opgaver C: fik både karakter og kommentarer D: fik ingen tilbagemelding (kontrolgruppe) A: ikke bedre end kontrolgruppen B: 30% bedre end kontrolgruppen C: samme som A (Ruth Butler 1988) Pointe: Summativ evaluering fremmer ikke læring, så der skal mere vægt på formative evalueringer. Dias 6 Faglig overgang og progression 13nov2014 Institut for Naturfagenes Didaktik Karakteristika ved formativ og summativ evaluering FORMATIV SUMMATIV intern ekstern løbende afsluttende mest proces (lidt produkt) produkt fokus på læring fokus på rangordning fejl er mulighed for udvikling fejl skjules rådgivende og vejledende kontrollerende underviser som udviklingsagent underviser som dommer rettet til elever og underviser rettet til aftager metodefrihed fastlagt svær og anstrengende nem Man kigger tilbage og frem Man kigger til siden (individuel bedømmelse) (samme kriterier

Recently converted files (publicly available):