• Document: Besoedeling en die Omgewing
  • Size: 1.77 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 16:23:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Besoedeling en die Omgewing Hipotese: Besoedeling is direk eweredig aan die aantal mense wat op die aarde leef maar bio-energie sal nie voldoende kan vergoed vir al die besoedeling en globale verwarming wat reeds op aarde is nie. Inleiding Die mens is op die aarde geplaas met die opdrag om oor God se skepping te heers. Dit beteken dat ons met verantwoordelikheid die natuurlike hulpbronne moet gebruik wat ons nodig het om voedsel te produseer, ons te klee en huisvesting te verskaf. Alhoewel baie mense wel met verantwoordelikheid teenoor die natuur optree is daar waarskynlik baie meer mense wat nie omgee oor die natuur nie en die omgewing besoedel om aan hulle behoeftes te voldoen. Verder word besoedeling ook aangehelp deur die snelgroeiende wêreldbevolking. Besoedeling is die besmetting van ’n stabiele omgewing deur gevaarlike stowwe wat skadelik is vir die organismes wat daarin leef. Besoedeling is wel omkeerbaar, maar daar sal verskeie metodes in ’n lang tydperk gebruik moet word voordat ’n omgewing ooit tot normaal sal terugkeer. Besoedeling het baie negatiewe gevolge en globale verwarming is waarskynlik een daarvan. Dit laat die vraag ontstaan of ons iets daaraan kan doen? 1 Afrikaanse Skoolprojekte Verskillende tipes besoedeling: Volgens thinkquest.org is daar basies sewe “hoofgroepe” van besoedeling nl.: Lugbesoedeling: Dié tipe besoedeling ontstaan wanneer ons atmosfeer besmet word met skadelike uitlaatgasse. Volgens Encyclopædia Britannica, 2011. Web. 29 Jul. 2011, bestaan lug uit 78% stikstof, 21% suurstof, 1% argon en 0.03% koolstofdioksied. Nywerhede, vervoermiddels en vullis verbranding veroorsaak lug lugbesoedeling. Wanneer fossielbrandstowwe verbrand word stel dit swaweldioksied vry. Dié swaweldioksied (SO2) saam met Stikstofoksied (NO2) sal verder met suurstof geoksideer word en dus vorm suurreën (H2SO4). As gevolg van Lugbesoedeling vorm die Kweekhuis-effek – maar dit vorm deel van Hitte-besoedeling. Wat my egter geskok het, is dat www.lbl.gov vertel dat die besoedeling binne geboue en selfs jou eie huis baie gevaarliker is, omdat die meeste mense baie meer binnenshuis is. Op die webwerf skryf hulle ook dat California Air Resources Board 'n studie gemaak en gevind het dat die binnenshuis besoedeling 25-62% meer as buitenshuis besoedeling. Besoedeling binne geboue bestaan uit rook (van sigarette ens.), kook en hitte toestelle, bou-materiale, verf op mure, meubels ens. 2 Afrikaanse Skoolprojekte Waterbesoedeling: Water is die mens se belangrikste behoefte vir oorlewing maar ons water word elke dag meer besoedel. Volgens Die Afrikaanse Kinderensiklopedie word waterbesoedeling veroorsaak deur verskeie faktore, maar die meeste van dié faktore is mensgemaak, soos fabrieksafval wat giftige chemikalie bevat en vloei vanaf die fabrieke na die riviere. Kragsentrales veroorsaak nie net lugbesoedeling nie, maar ook waterbesoedeling deur die swawel-en stikstofoksied wat met ander besoedelende stowwe meng en dan in riviere beland in die vorm van suurreën, wat plante en diere om die lewe kan bring. Riolering in sekere dorpe is nie in staat om die riool, waswater en huishoudelike chemikalie te verwyder nie en dit is ook skadelik vir die omgewing as dit op land moet uitstroom, maar selfs erger as dit in skoon, bruikbare water sal uitvloei. Water word ook deur plaagdoders, kunsmis en onkruidmiddels besoedel wat tydens landbou gebruik word om plae van die landerye af weg te hou. Olie is ook ’n groot faktor wat besoedeling veroorsaak. Skepe wat olie in die see bemors veroorsaak die dood van honderde seevoëls, pikkewyne, otters en robbe jaarliks omdat die diere se natuurlike habitat verwoes word. Al is seewater nie bruikbaar vir mense nie, is dit die huise van ons visse en ander diere en moet nie besoedel word nie. Land besoedeling: Land besoedeling bestaan uit kernafval vanaf die kragsentrales en huishoudelike afval. Die brandstof-afval van die kernkragsentrales moet verseël word in dromme omdat daar op dié stadium geen ander verwyderings metode is nie. Daar is wel altyd die risiko dat die dromme sal begin lek. Huishoudelike afval gaan lê altyd op storthope. Dit dra giftige stowwe en siektes. As die vullis verbrand, veroorsaak dit lugbesoedeling, maar as dit net so laat staan word kan metaan vorm, wat ’n plofbare gas is en ’n groot risiko kan vorm. Die enigste maner om werklik land besoedeling te verminder is om die stowwe wat op vullishope beland, te herwin. 3 Afrikaanse Skoolprojekte Klankbesoedeling: Klankbesoedeling kom voor sodra daar ’n versteuring in die omgewing as gevolg van klank ontstaan. Klankgolwe beweeg deur middel van vibrasies. Die normale mens kan tussen 0 – 140 dB hoor (140dB is die hoogste pyndrempel wat ’n persoon sal kan uithou), maar as m

Recently converted files (publicly available):