• Document: MECHANICS OF MATERIALS
  • Size: 4.59 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 20:16:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Fifth Edition CHAPTER MECHANICS OF MATERIALS 1 Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Hazırlayan: John T. DeWolf Doç.Dr. Cesim ATAŞ David F. Mazurek GİRİŞ –Gerilme Kavramı Lecture Notes: J. Walt Oler Değerlendirme: 1. Ara Sınav %12.5 Texas Tech University 2. Ara Sınav %12.5 Quiz %15 Ödev+Lab. %10 Final %50 © 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. MECHANICS OF MATERIALS Edition Fifth Beer • Johnston • DeWolf • Mazurek MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN RİJİT CİSİMLER AKIŞKANLAR CİSİMLER MEKANİĞİ MEKANİĞİ MEKANİĞİ STATİK DİNAMİK © 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 1- 2 MECHANICS OF MATERIALS Edition Fifth Beer • Johnston • DeWolf • Mazurek Statik-hatırlatma Statik analiz ile her bir elemandaki iç kuvvetleri ve bağlantı noktalarındaki tepki kuvvetlerini bulalım: Bileşke kuvvetler çubuk eksenleri doğrultusunda olacaktır: r B düğüm noktasının SCD’ından; ∑ B =0 F FAB FBC 30 kN = = 4 5 3 FAB = 40 kN (bası-compression) FBC = 50 kN Yapı güvenli bir şekilde 30 kN’luk yükü taşıyabilir mi? (çeki-tension) P 50 × 10 3 N σ BC = = = 159 MPa A 314 mm 2 Çelik için izin verilebilir gerilme dBC = 20 mm çapındaki BC elemanında birim (the allowable stress) : σ all = 165 MPa alana gelen iç kuvvet (gerilme- stress) ise BC elemanı emniyetle söz konusu yükü taşıyabilir. © 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 1- 3 MECHANICS OF MATERIALS Edition Fifth Beer • Johnston • DeWolf • Mazurek Eksenel Yüklemede Normal Gerilme : (Axial Loading -Normal Stress) • Bir kesite etkiyen bileşke iç kuvvet yüzeye dik ise ortalama normal gerilme; ΔF P şeklinde ifade edilir. σ = lim σ ort = ΔA→0 ΔA A • Ancak herhangi bir noktadaki gerilme ortalama ger

Recently converted files (publicly available):