• Document: Radyasyon Sağlığı ve Korunma
  • Size: 3.71 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 09:27:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Radyasyon Sağlığı ve Korunma Arş.Gör. Yusuf ŞİMŞEK Öğr.Gör. Hacı DOĞAN Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 1 / 61 1 Radyasyon? 2 Radyasyon türleri 3 Radyasyon kaynakları 4 Radyasyon madde etkileşimi 5 Radyasyon birimleri 6 Radyasyon ölçümü 7 Radyasyonun sağlık üzerine etkisi 8 Radyasyondan korunma Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 2 / 61 Radyason Radyasyon nedir? Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerjinin yayımı, saçılımı veya aktarımıdır. Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 3 / 61 Radyason Radyasyon Türleri Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 4 / 61 Radyason İyonlaştırıcı Radyasyon Madde ile etkileştiğinde elektrik yüklü parçacıklar veya iyonları oluşturarak iyonizasyon meydana getiren radyasyon türüdür. İyonlaştırıcı Radyasyon Türleri: • Alfa radyasyonu, • Beta radyasyonu, • Gama radyasyonu, • X-ışınları, • Nötron radyasyonu, • Kozmik radyasyon Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 5 / 61 Radyason İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon İyonlaşabilen atomlardan veya iyonlaşabilen moleküllerden elektron koparmak için yeterli enerji sahip olmayan bir elektromanyetik radyasyon türüdür. İyonlaştırıcı olmayan Radyasyonlar: • Ultraviyole ışınlar, • Kızılötesi ışınlar, • Radyo dalgaları, • Mikrodalgalar, • Görünür ışık Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 6 / 61 Radyason Radyasyon Kaynakları • Doğal radyasyon kaynakları • Yapay radyasyon kaynakları Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 7 / 61 Radyason Doğal Radyasyon Kaynakları • Kozmik radyasyon • Yerküreden gelen radyasyon • Vücutta bulunan radyoaktifler • Radon gazı Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 8 / 61 Radyason Yapay Radyasyon Kaynakları • Tıbbi uygulamalar • Nükleer serpinti • Mesleki • Atıklar • Tüketici ürünleri Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 9 / 61 Radyason Kozmik Radyasyon • Uzaydan dünyaya sürekli yüksek enerjili parçacıklar gelir. • Atmosfere ulaşanların büyük bir kısmı protonlardır. • Protonlar elektrik yüklüdür ve manyetik alanda saparlar. • Dünyanın manyetik alanı kalkan görevi yapar. • Ekvatordan kutuplara doğru radyasyon miktarı artar. Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 10 / 61 Radyason Kozmik Radyasyon • Yükseklik arttıkca radyasyon miktarı artar. • Kutuplardan giren parçacıklar auroraları oluşturur. Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 11 / 61 Radyason Yerküreden Gelen Radyasyon Dünyanın oluşumundan itibaren doğal olarak radyoizotoplar vardır. • Dış ışıma • İç ışıma İnsan vücudu, toprakta doğal olarak bulunan • U-238 • Th -232 • K-40 radyoizotoplarından kaynaklanan gama ışınlarına maruz kalır. Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 12 / 61 Radyason Dış Işıma Özellikle, • Granit • Volkanik kayalar • Fosfat kayalar • Tortularda yüksek miktarda radyoaktivite bulunur. Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 13 / 61 Radyason İç Işıma Yeryüzü kaynaklı radyoizotopların solunum ve sindirim yolu ile alınmasından kaynaklarınır. U-238 ve Th-232 bozunumunda oluşan radyoizotop toz parçacıkları solunum yolu ile vücuda alınır. İç ışımaların en önemli bileşenini radon ürünleri oluşturur. Yiyecek ve içeceklerde bulunan K-40, U-238 ve Th-232 serileri de sindirim yolu ile alınır. Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 14 / 61 Radyason Vücuttaki Radyoaktivite Karaciger: • Kobalt Akaciger: • Radon ve yanürünleri Kemik: • Stronsiyum • Plütonyum ve Radyum Kas: • Sezyum, Potasyum • Tirityum ve Karbon Tiroid: • İyot Yusuf Şimşek (G.Ü. SHMYO) Radyasyon sağlığı 15 / 61 Radyason Radon Gazı • Re

Recently converted files (publicly available):