• Document: KAROL DICKENS OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
  • Size: 1.79 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 16:01:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KAROL DICKENS – „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” ......................................................................................... Imię i nazwisko ucznia KARTA PRACY Charakterystyka Scrooge’a 1. W punktach napisz, jakie cechy charakteru i osobowości ujawnia Scrooge w rozmowach z siostrzeńcem, podwładnym i przedstawicielami fundacji charytatywnej. Przytocz odpowiednie cytaty. Cechy charakteru, Scrooge wobec… Cytaty usposobienia siostrzeńca Freda podwładnego przedstawicieli fundacji 1 2. Scrooge’a wizerunek własny… Ciekawe, co Ebenezer Scrooge mógłby powiedzieć o sobie, gdyby komuś udało się nakłonić go do zwierzeń… Na podstawie informacji z rozdziału I, uzupełnij poniższy tekst: Ja, Ebenezer Scrooge, jestem człowiekiem samotnym, ponieważ ................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Nie przywiązuję wagi do .................................................................................................................................. Nie ufam nikomu, ponieważ ............................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... W życiu najbardziej cenię ................................................................................................................................. Staram się być oszczędny, więc ...................................................................................................................... W wolnych chwilach lubię ............................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Moje główne zalety to: ...................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 3. Odszukaj w słowniku języka polskiego hasła: oszczędność, skąpstwo. Własnymi słowami określ różnice między tymi pojęciami. Oszczędność – ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... Skąpstwo – ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Różnice znaczeniowe – ................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................

Recently converted files (publicly available):