• Document: KENDİLİK BOZUKLUKLARININ PSİKOTERAPİSİ
  • Size: 420.04 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 16:12:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KENDİLİK BOZUKLUKLARININ PSİKOTERAPİSİ MASTERSON YAKLAŞIMI James F. MASTERSON, M.D. Ralph Klein, M.D. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 09 Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi, James F. MASTERSON Ralph KLEIN Özgün adı: Psychotherapy of the Disorders of the Self the Masterson Approach Copyright©1976 James F. Masterson By arrangement with Paterson Marsh Ltd. Türkçe yayın hakları The Marsh Agency Ltd. aracılığıyla alınmıştır. ISBN 978-605-4817-05-4 Türkçe yayın hakları Psikoterapi Enstitüsü’ne aittir. Tüm hakları saklıdır. Yayıncının izni olmaksızın tümüyle veya kısmen yayımlanamaz, kısmen de olsa çoğaltılamaz ve elektronik ortamlarda yayımlanamaz. Birinci baskı: Temmuz 2014 Editör: Tahir Özakkaş Çeviri: Mirel Benveniste - Pınar Özdemir Yayıma hazırlayan: Sevgi Çorabatur & Menekşe Arık Baskı Ofis Matbaa Ofis Matbaa Yayın Kağıt San. Tic. Ltd. Şti. Davutpaşa Kışla Caddesi Güven İş Merkezi No: 386-387 Topkapı-İstanbul Tel. 0212 576 47 15 PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Eğitim ve Kongre Merkezi: Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:285 Darıca-İZMİT Tel : 0262 653 6699 Fax : 0262 653 6698 Merkez: Bağdat Caddesi No: 540/8 Bostancı-İSTANBUL Tel : 0216 464 3119 Fax : 0216 464 3102 www.psikoterapi.com - www.psikoterapi.org - www.hipnoz.com KENDİLİK BOZUKLUKLARININ PSİKOTERAPİSİ MASTERSON YAKLAŞIMI James F. MASTERSON, M.D. Ralph Klein, M.D. Çeviri Mirel BENVENİSTE - Pınar ÖZDEMİR Editör Tahir ÖZAKKAŞ M.D., Ph.D. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 11 ÖNSÖZ 13 YAZARLAR 15 Masterson Enstitüsü Kadrosu 15 New York Grubu 15 California Grubu 16 GİRİŞ: EVRİM 17 Birinci Evre: Ergenliğin Psikiyatrik İkilemi 17 İkinci Evre: Borderline Ergenin Tedavisi - Gelişimsel Bir Yaklaşım 20 Üçüncü Evre: Borderline Yetişkinin Psikoterapisi - Gelişimsel Bir Nesne İlişkileri Yaklaşımı 23 Dördüncü Evre: Gerçek Kendilik 27 I. KISIM MASTERSON YAKLAŞIMI 29 1. YAKLAŞIMIN KİŞİLİK BOZUKLUKLARINA UYGULANMASI 33 2. YAKLAŞIMIN AYIRICI TANIYA UYGULANMASI 37 Gözlem Alanları 37 Bay B. 41 Bay E. 46 Bay H. 50 Bay D. 55 Bay A. 58 Bay X. 62 3. KENDİLİK BOZUKLUKLARINA GİRİŞ 63 Gerçek Kendiliğin Önemli Terapötik Uygulamaları Vardır 69 Özet 82 II. KISIM PSİKOTERAPİNİN KAPSAMI 85 4. BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN PSİKOTERAPİSİ 89 Vaka Örneği: Bay E. 95 Özet 110 Referanslar 112 5. NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN PSİKOTERAPİSİ 113 Uzun Süreli Tedavi 117 Kısa Dönemli Tedavi 127 Genel Tedavi Stratejileri 139 6. KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ KISA SÜRELİ PSİKOTERAPİSİ 143 Borderline Kişilik 144 W.L. Vakası 147 Narsisistik Kişilik Bozukluğu 160 Sonuç 167 7. GELİŞİMSEL BAKIŞ AÇISINA DAYALI İLERLETİCİ MÜDAHALELER 169 Gelişimsel Kuram Üzerine Bir Not 170 Şizofren Hasta 171 Narsisistik Kişilik Bozukluğu 190 Borderline Kişilik Bozukluğu 202

Recently converted files (publicly available):