• Document: Betonwijzer volgens NEN EN en NEN Uw bestelling in 6 stappen 1 Bepaal de sterkteklasse De sterkteklasse is een maat voor de sterkte van het beton, gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke
  • Size: 783.29 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 07:22:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005 2013 Uw bestelling in 6 stappen Bepaal de sterkteklasse 1 De sterkteklasse is een maat voor de sterkte van het beton, gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke druksterkte uitgedrukt in N/mm2 en bepaald onder geconditioneerde omstandigheden. De benodigde betondruksterkte in een bouwdeel moet met behulp van een constructieberekening worden berekend en d.m.v. een sterkteklasse worden vastgesteld. Kies de gewenste milieuklasse 2 Beton is een duurzaam materiaal en daardoor bestand tegen invloeden vanuit de omgeving die een schadelijke inwerking kunnen hebben op het beton of op de wapening. De verschillende omgevingsfactoren worden uitgedrukt in 18 verschillende milieuklassen. Voor elke milieuklasse gelden specifieke eisen voor het beton. Leg de consistentieklasse van betonspecie vast 3 De consistentieklasse is een maat voor de verwerkbaarheid van de betonspe- cie. Belangrijk is de juiste verwerkbaarheid af te stemmen op het te storten bouwdeel. Het verschil in verwerkbaarheid wordt uitgedrukt in consisten- tieklassen en wordt bepaald volgens een aanbevolen meetmethode. Geef de korrelgroep aan 4 De keuze van de juiste korrelgroep is afhankelijk van de laagdikte, de bekis- ting, de afstand tussen de wapeningsstaven en de vereiste dekking op de wapening. Bepaal de chlorideklasse 5 Chloriden in beton kunnen onder bepaalde omstandigheden het wapenings­ staal aantasten. Afhankelijk van het type wapening in het te storten bouwdeel dient opgegeven te worden welke chloridenklasse van toepassing is. Plaats uw bestelling 6 Met het doorlopen van de stappen 1 tot en met stap 5 bepaalt u op een een­ voudige wijze de betonspecie met de juiste eigenschappen. Daarna kan wor- den overgegaan tot het plaatsen van een bestelling volgens de nieuwe norm, bij één van de Dyckerhoff Basal betonmortelbedrijven. 1 Bepaal de sterkteklasse De sterkteklassen worden als volgt aangeduid: C20/25 C = Concrete (beton) 20 = Karakteristieke cilinderdruksterkte in N/mm2 25 = Karakteristieke kubusdruksterkte in N/mm2 Normaal beton Hoge sterkte beton C12/15 C53/65 C20/25 C55/67 C28/35 C60/75 C30/37 C70/85 C35/45 C80/95 C45/55 C90/105 2 Kies de gewenste milieuklasse Exposure classes Risico wapeningscorrossie Onderverdeling X0... Geen risico X0 XC... Carbonatatie XC1, XC2, XC3, XC4 XD... Chloride, niet afkomstig uit XD1, XD2, XD3 zeewater XS... Chloride uit zeewater XS1, XS2, XS3 XF... Vorst-/dooiaantasting met of XF1, XF2, XF3, XF4, zonder dooizouten XA... Chemisch agressief milieu XA1, XA2, XA3 Voorbeeld van milieuklassen per bouwdeel Bouwdeel Milieuklasse Werkvloer X0 Funderingen XC2 Keldervloer XC3, XD1 Kelderwand contact met grond XC3, XF1 Kelderwand contact met water/lucht XC4, XF1 Parkeerdek buiten XC4, XD3, XF4 Wanden en vloeren binnen XC1 Wanden en gevel buiten XC4, XF1 Borstwering XC4, XF1 Balkon galerei XC4, XD3, XF4 Bedrijfsvloer XC3, XA2 Bedrijfsverharding XC4, XD3, XA2, XF4 XO Geen risico op corrosie of aantasting Aanduiding Beschrijving milieu Voorbeelden betontoepassing X0 Beton zonder wapening of Beton voor werkvloeren. Beton ingestort metaal: alle milieus voor ongewapende funderingen. behalve bij vorst/dooi, afslijting Onderwaterbeton. of chemische aantasting. Beton met wapening of Beton binnen gebouwen met ingestorte metalen in een zeer een zeer lage luchtvochtigheid. droge omgeving. XC Corrosie ingeleid door carbonatatie1 Aanduiding Beschrijving milieu Voorbeelden betontoepassing XC1 Droog of blijvend nat Beton binnen gebouwen met een lage RV.

Recently converted files (publicly available):