• Document: Energetyka alternatywna
  • Size: 10.56 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 20:24:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Energetyka alternatywna Energetyka alternatywna pod red. Jana Popczyka Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Polkowice 2011 Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. inż. Jan Popczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski Korekta: Monika Krak Skład i łamanie: Wojciech Myszka Grafika: Marek Warszawski Redakcja techniczna: Jan Walczak Publikacja finansowana z budżetu Gminy Polkowice Printed in Poland Fabryka Druku sp. z o. o. Warszawa, ul. Staniewicka 18 ISBN 978-83-61234-56-2 ○c Copyright by DWSPiT Polkowice Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów pracy bez zgody wydawcy zabronione. Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice tel. 76 746 53 53 www.dwspit.pl Spis treści Przedmowa Jan Popczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Słowo wstępne Wiesław Wabik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zenon Wiertelorz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Część 1. Technologie pozyskiwania i przetwarzania biomasy . . . . . . . . . . . . 13 Algi perspektywicznym źródłem biopaliw o różnej charakterystyce i właściwościach. Metody hodowli, ekonomika procesu Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski, Marcin Zieliński . . . . . . . . . . . . . 15 Wady i zalety roślin energetycznych Jacek Kieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Przydatność substratów pochodzenia rolniczego do pozyskiwania biogazu Józef Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Zgazowanie biomasy Agnieszka Czop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zagospodarowanie pozostałości po produkcji biogazu w myśl przepisów prawa polskiego Tamara Jadczyszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Część 2. Technologie URE, infrastruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pompy ciepła – właściwe wymiarowanie instalacji z pompami ciepła Adam Minikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Instalacje solarne – energia ze Słońca Ryszard Tytko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Techniczne aspekty przyłączania rozproszonych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Część 3. Zagadnienia społeczne, ekonomika, oddziaływanie na środowisko, regulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Współdziałanie jako podstawa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Ryszard Janikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Oddziaływanie na środowisko a ekologiczne koszty zewnętrzne odnawialnych źródeł energii Andrzej Graczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Unijne i krajowe instrumenty wspomagania rozwoju odnawialnych źródeł energii Alicja M. Graczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Elektrownie wiatrowe a ptaki – aktualny problem Marcin Bocheński, Leszek Jerzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Proces formalnoprawnego przygotowania inwestycji biogazowej Bogusław Dulian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 6 Spis treści Część 4. Od projektów gminnych do działań międzynarodowych . . . . . . . . 131 Planowanie energetyczne w gminach wiejskich z wykorzystaniem lokalnego potencjału rolnictwa energetycznego Jerzy Ziora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Możliwości rozwoju przedsiębiorstwa infrastrukturalnego i usług dodanych na przykładzie przedsiębiorstwa ZUT w gminie Zagórz Marian Hniłka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich Beata Michaliszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Dobra praktyka w ocenach oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz na przykładzie województwa opolskiego Krzysztof Badora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Program Poszanowania Ener

Recently converted files (publicly available):