• Document: ZESPÓŁ ANOREKSJA KACHEKSJA ASTENIA U CHORYCH NA NOWOTWORY Wojciech Leppert Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Konferencja Opi...
  • Size: 562.78 KB
  • Uploaded: 2020-03-26 19:32:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ZESPÓŁ ANOREKSJA – KACHEKSJA – ASTENIA U CHORYCH NA NOWOTWORY Wojciech Leppert Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Konferencja „Opieka Paliatywna w Polsce 2016” Warszawa, 7 kwietnia 2016 KACHEKSJA KAKOS - ZŁA, HEXIS - KONDYCJA Kryteria diagnostyczne – najczęściej: Utrata > 5% masy ciała w czasie 6 miesięcy lub BMI < 20 i utrata masy ciała > 2% Definicja kacheksji Zespół wieloczynnikowy, który charakteryzuje ciągła utrata masy mięśniowej (z lub bez utraty tkanki tłuszczowej), który nie jest w pełni odwracalny poprzez stosowanie wsparcia żywieniowego i prowadzi do postępującego zaburzenia funkcjonowania. Patofizjologia obejmuje zaburzenie równowagi białkowej i energetycznej wywołanej poprzez zróżnicowane połączenie zmniejszonej ilości przyjmowanego pokarmu i zaburzeń metabolicznych Fearon K. i wsp. Lancet Oncol 2011; 12: 489 – 495 Epidemiologia kacheksji • Występuje u ok. 50% chorych na nowotwory • Częstość występowania wzrasta do 80% chorych w fazie zaawansowanej • Częściej w nowotworach płuca i układu pokarmowego • Rzadziej w nowotworach piersi, układu chłonnego i krwiotwórczego Palesty JA, Dig Dis. 2003;21 (3) Konsekwencje rozwoju kacheksji • Kacheksja negatywnie wpływa na jakość życia chorych na nowotwory • Mniejsza skuteczność leczenia nowotworu • Kacheksja istotnie pogarsza rokowanie, przyczyna zgonu u: 30% pacjentów chorych na nowotwory 30–50% z nowotworami przewodu pokarmoawego 80% z nowotworami trzustki Palesty JA, Dig Dis. 2003;21 (3) OBJAWY • Brak apetytu (szybkie nasycenie) • Spadek masy ciała • Osłabienie mięśniowe • Spadk odporności • Rozwój odleżyn • Obrzęki • Bladość • Zmieniony wygląd GLUKAGON INSULINA •TNF ADRENALINA TESTOSTERON •IL-1 SEROTONINA T3 •IL-6 KORTYZOL •INF  •LMFs HORMONY •PMFs REGULACJA APETYTU CYTOKINY LEPTYNA NPY MELANOKORTYNA GALANINA GLP-1 ENDOOPIOIDY CRF MCF CART OREKSYNA ZABURZENIA NEUROTENSYNA AGRP GRELINA METABOLICZNE NEUROTRANSMITERY PRZYCZYNY KACHEKSJI Beztlenowe spalanie glukozy Energia dla guza 1cz. glukozy - 38 cz. ATP (przemiana tlenowa)‫‏‬ 1cz. glukozy - 2 cz. ATP (przemiana beztlenowa)‫‏‬ mleczany z aminokwasy beztlenowego spalania z proteolizy glukozy GLUKONEOGENEZA glicerol z lipolizy PRZYCZYNY KACHEKSJI (1) Zmiejszenie ilości spożywanych pokarmów: -zaburzenia łaknienia -zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu potraw -nudności i wymioty Zaburzenia związane z obecnością guza: -ból podczas połykania/zaburzenia połykania -zaburzenia pasażu żołądkowo-jelitowego -wczesne uczucie sytości -zaburzenia wchłaniania Przyczyny kacheksji (2) Zaburzenia metaboliczne: -zmiany w zużyciu energii -zmiany w metabolizmie białka, lipidów i węglowodanów Czynniki psychologiczne: -depresja/lęk -obniżona zdolność wykonywania codziennych aktywności FAZY ROZWOJU KACHEKSJI (1) PREKACHEKSJA: Utrata masy ciała < 5% Anoreksja Zaburzenia metaboliczne FAZY ROZWOJU KACHEKSJI (2) • KACHEKSJA: • Utrata > 5% masy ciała w czasie 6 miesięcy lub • BMI < 20 i utrata masy ciała > 2% lub • Sarkopenia i utrata masy ciała > 2%. • Dodatkowo: często zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu i uogólniony stan zapalny FAZY ROZWOJU KACHEKSJI (3) KACHEKSJA OPORNA NA LECZENIE: Różny stopień rozwoju kacheksji Choroba nowotworowa w fazie katabolizmu, oporna na leczenie przyczynowe Zły stan sprawności Oczekiwany czas przeżycia < 3 miesięcy SCREENING KACHEKSJI Utrata masy ciała BMI lub bezpośredni pomiar tkanki mięśniowej STAGING KACHEKSJI • PREKACHEKSJA • KACHEKSJA • KACHEKSJA OPORNA NA LECZENIE OCENA KACHEKSJI NASILENIE KACHEKSJI FENOTYP: • Anoreksja i ilość przyjmowanego pokarmu • Katabolizm • Masa i siła mięśniowa • Wpływ na funkcjonowanie i aspekty psychosocjalne POSTĘPOWANIE W KACHEKSJI (1) • PREKACHEKSJA: • Monitorowanie •

Recently converted files (publicly available):