• Document: Maciej Wojewódka. DZIECKO, RODZIC I ROZWÓD ORAZ ALIENACJA RODZICIELSKA problemy, pomysły, porady MACIEJ WOJEWÓDKA KRAKÓW 2015 TELEFON KOM.
  • Size: 2.29 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 15:59:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Maciej Wojewódka DZIECKO, RODZIC I ROZWÓD ORAZ ALIENACJA RODZICIELSKA problemy, pomysły, porady MACIEJ WOJEWÓDKA KRAKÓW 2015 TELEFON KOM. 694-912-255 WYDANIE II POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE ISBN 978-83-939261-2-1 1 Serdeczne podziękowania za korektę tekstu i cenne uwagi dla pani Katarzyny Tworek e-mail: katarzynatworek83@gmail.com 2 Spis treści: Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 5 1. Gdy dziecko wychowuje się tylko z jednym rodzicem (bez taty lub mamy) ……………………. 6 2. Alienacja rodzicielska i jej negatywne konsekwencje ………………………………….…..……………. 13 3. Paradoks rozstania – model dla dalszych badań ………………………………………………………….. 30 4. Korupcja w sądownictwie, a prawo rodzinne ……………………………………………………………….. 32 5. Problemy i działania oddzielonych rodziców, w świetle faktów i badań naukowych …….. 36 6. Alienacja rodzicielska i jej negatywne konsekwencje, a chrześcijaństwo, judaizm i Koran ………………………….. ………………………………………………………………………………………….………………….43 7. Buddyzm, a alienacja rodzicielska ………………………………………………………………………………… 57 8. Prawo rodzinne i dziecko wewnętrzne, a przyszłość Europy – model do rozważenia …….. 61 9. Co się powinno zmienić w prawie, w regulacjach związanych z rozstaniem rodziców oraz w innych obszarach prawa związanych z tą problematyką? ………………………………………………….. 67 10. Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej ………………………………..….. 77 11. Wyalienowani rodzice czytają dzieciom……………………………………………………………………….. 82 12. Dodatki - Autorskie ankiety wykorzystywane podczas projektu badawczego – Alienacja rodzicielska - wstępne badania nad problemem i jego skutkami w Polsce, mogą być także wykorzystywane podczas wstępnej diagnozy możliwości występowania tego problemu i jego negatywnych skutków. A. Alienacja rodzicielska (PA) - wstępne rozpoznawanie objawów i efektów - ankieta dla specjalisty (problem dziecka lub dorosłej osoby poddawanej alienacji rodzicielskiej w dzieciństwie) ………………………………………………………………………………...………………………..…….….. 88 B. Alienacja rodzicielska (PA) - wstępne rozpoznawanie objawów i efektów (ankieta dla specjalisty – problem poddawanego alienacji rodzicielskiej rodzica) ………………….……………… 94 C. Alienacja rodzicielska (PA) - wstępne rozpoznawanie objawów i efektów - ankieta dla poddawanego alienacji rodzicielskiej dziecka i osoby poddawanej alienacji rodzicielskiej w dzieciństwie …………………………………………………………………………………………………………………….99 3 D. Alienacja rodzicielska (PA) - wstępne rozpoznawanie objawów i efektów - ankieta dla rodzica …………………………………………………………………………………………….……………………………… 106 13. Wybrane patronaty i rekomendacje …………………………………………………………………….… 111 4 Wstęp Ostatnie dziesięciolecia przyniosły zmianę spojrzenia na rodzinę. Coraz więcej dzieci wychowuje się bez stałego dostępu do obecności i miłości w ich życiu taty lub mamy, co niesie konsekwencje dla ich zdrowia, rozwoju i zachowania. Problemów natury psychicznej, emocjonalnej i materialnej doznają również oddzieleni od swoich dzieci ojcowie i matki, na skutek postanowień sądowych, bądź postaw głównych opiekunów ich dziecka, drugiego rodzica lub innych osób. Zdarza się również, że takie sytuacje kończą się samobójstwem. Sytuacja ta stanowi coraz większy problem społeczny i staje się jednym z czynników wpływających na obniżenie się bezpieczeństwa naszego państwa. Z drugiej strony mamy do czynienia ze wspieraniem tej sytuacji poprzez nieprawidłową konstrukcję i funkcjonowanie prawa oraz ze wzrostem rynku usług prawnych i psychologicznych, a ostatnio także mediacyjnych - w obszarach obejmujących członków rodziny. Jednocześnie na rynku brak jest pozycji, która z jednej strony przedstawiałaby w sposób rzetelny szeroką istotę problemu, a z drugiej wskazywałaby jak sobie można radzić w takiej sytuacji i jakie należy podjąć działania na skalę społeczno-prawną, aby stawić czoła temu problemowi. Niniejsza publikacja - to dziani

Recently converted files (publicly available):