• Document: ROK 1691 REJESTR CZŁONKÓW CECHU I BRACTWA SZEWSKIEGO W CZCHOWIE
  • Size: 12.97 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 18:24:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Czchów w dokumentach archiwalnych ROK 1691 REJESTR CZŁONKÓW CECHU I BRACTWA SZEWSKIEGO W CZCHOWIE (Deo) O. (Optimo) M. (Maximoque) A. (Amen) Album, quo nomina et cognomina, cum ipsorum dominorum archimagistrii et magistrorum contubernii sutorini Cchoviensis, tum eorum, qui se fraternitati eorundem adiunxerunt continentur. Anno Domini 1691. Tłumaczenie: Bogu Najlepszemu i Najwyższemu. Amen. Księga obejmująca nazwiska i imiona tak samych panów cechmistrza i mistrzów cechu szewskiego czchowskiego, jak i tych, którzy przyłączyli się do ich bractwa. Roku Pańskiego 1691. Eorum, qui Contubernio Sutorum Cchoviensium iure Fraternitas Societatis coniuncti sunt, ordo. Tłumaczenie: Poczet tych, którzy złączeni są z czchowskim cechem szewskim tytułem Brackiego Stowarzyszenia. 59 Dzieje Gminne Czchowa 60 Czchów w dokumentach archiwalnych Archiwum Państwowe w Krakowie, Rkps. dep. 370. 61 Dzieje Gminne Czchowa KSIĘGA WPISU DO CECHU TKACKIEGO W CZCHOWIE Z LAT 1684–1806 (wybór fragmentów) oku 1770 dnia 13 lutego przyjęliśmy uczciwego Kazimierza Kunowica z Marianną, żoną jego, za sławnego pana Stanisława Dygutowica – cechmistrza i podcechmistrzego Michała Orło- wica, i panów braci starszych i młodszych (...) do konfraterni cechu naszego.” „Za sławetnego pana Józefa Mirkowskiego natenczas będącego cechmistrzem cechu tkackiego, pospołu z bracią starszemi, średniemi i młodszemi wyzwoliliśmy Krzysztofa Litwę jako mistrzowica. (…) W tym roku 1733, dnia 22 marca, który misteria zaraz założył i wypłacił, którego ze wszystkiego kwitujemy. Amen.” 62 Czchów w dokumentach archiwalnych Archiwum Państwowe w Krakowie, Rkps. dep. 372. 63 Dzieje Gminne Czchowa KRAKÓW – SEJM KORONACYJNY, 2 X 1697 ugust II, król Polski zatwierdza statut cechu tkackiego w Czchowie w brzmieniu pochodzącym z dokumentu króla Władysława IV. Opuszcza wyszczególnienie kar dla niesfornych czeladników i datę dokumentu króla Władysława. 64 Czchów w dokumentach archiwalnych 65 Dzieje Gminne Czchowa 66 Czchów w dokumentach archiwalnych Archiwum Państwowe w Krakowie, Rkps. dep. 376, nr 9 (kopia z XVIII w.) 67 Dzieje Gminne Czchowa CZCHÓW, 10 IV 1721 urmistrz i rada oraz wójt i ława miasta Czchowa spisują i zatwier- dzają tekst spalonego statutu cechu (wspólnego): kowalskiego, garncarskiego i bednarskiego w Czchowie. Archiwum Państwowe w Krakowie, Dok. dep. 293 (oryg. papierowy). 68 Czchów w dokumentach archiwalnych KSIĘGA PRZYJĘĆ I WYZWOLIN CECHU WIELKIEGO (BEDNARZY, KOWALI, GARNCARZY I INNYCH) W CZCHOWIE Z LAT 1728–1843 oku 1728, dnia 16 lutego za sławnego pana Marcina Śliwińskiego, cechmistrza rzemiosła garncarskiego, bednarskiego, kowalskiego (…) miasta Jego Królewskiej Mości Czchowa, za sławnych przysiadków starszych i młodszych, uczciwy Marcin Marcjan Lictus Kozdrój, mistrz rzemiosła garncarskiego wyzwolił chłopca, swego syna Wawrzeńca (...), który za naukę majstrowi swemu dosyć uczynił, także i cechowi naszemu i wyzwolony jest w (...) cechu przy wszystkiej braci cechowej.” „Roku 1731, dnia 4 lutego za sławnego pana Marcina Kozdroja, cechmistrza rzemiosła garncarskiego, bednarskiego i kowalskiego miasta Jego Królewskiej Mości Czchowa, za sławnych przysiadków starszych i młodszych tegoż rzemiosła, uczciwy Balcer Orłowicz, młodzieniaszek, nie mający znikąd pomocy, syn majstrowski, wyzwolony jest (...), który za naukę zadość uczynił sławnemu panu majstrowi i przyjęty jest przy braci cechowej wszystkiej.” 69 Dzieje Gminne Czchowa Archiwum Państwowe w Krakowie, Rkps. dep. 373. 70 Czchów w dokumentach archiwalnych KSIĘGA PRZYJĘĆ I WYZWOLIN CECHU SZEWSKIEGO W CZCHOWIE, 20 I 1749 a niży podpisany, obliguję się zadosyć czynić cechowi konsztu szewskiego, na co się podpisuję ręk

Recently converted files (publicly available):