• Document: Instrukcja montażu drzwi wewnętrznych wejściowych, zewnętrznych oraz technicznych POL-SKONE Sp. z o.o. PRODUCENT DRZWI I OKIEN
  • Size: 2.11 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 04:56:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Instrukcja montażu drzwi wewnętrznych wejściowych, zewnętrznych oraz technicznych POL-SKONE Sp. z o.o. PRODUCENT DRZWI I OKIEN ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin tel. +48 81 744 30 11 fax +48 81 744 24 89 e-mail: poczta@pol-skone.eu www.pol-skone.eu SPIS TREŚCI instrukcja montażu drzwi antywłamaniowych b-30/c-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 instrukcja montażu drzwi dźwiękoizolacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Instrukcja montażu drzwi przeciwpożarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30/C-30 UWAGA! Otwór drzwiowy powinien zachowywać pion i poziom oraz powinien posiadać równe przekątne. Podłoga powin- na być wykończona lub powinien być określony docelowy poziom podłogi. Po zamontowaniu ościeżnic zabronione jest prowadzenie „mokrych prac” wykończeniowych tj. wylewanie posadzek samopoziomujących, układanie terakoty, glazury, itp. W ościeżnicach przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź przed montażem należy zabezpieczyć silikonem. Dodatkowo po zamontowaniu ościeżnicy należy uszczelnić silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą. Drzwi nie wolno montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%. Zalecenia: 1. Drzwi antywłamaniowe muszą być tak osadzone w  otworze drzwiowym, by sposób ich zamocowania nie osłabił ich odporności na włamanie. Montaż drzwi antywłamaniowych ma sens tylko w  takich budynkach, których ściany mają wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość drzwi. Zaleca się aby ościeżnice osadzać w otworach drzwiowych o mini- malnej grubości ścian (bez tynku) : • 100 mm w przypadku ścian betonowych lub żelbetonowych (rys.1a); • 120 mm w przypadku ścian murowanych z cegły ceramicznej lub silikatowej (rys.1b) • 175 mm w przypadku ścian z betonu komórkowego (rys.1c) Dla poprawnego montażu drzwi antywłamaniowych otwór w ścianie powinien być większy o 10-15mm na stronę od wymiarów drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy. 2. W  celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o  odporności ogniowej 30 min. należy zastosować samozamykacz. Nie przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji montażu drzwi antywłamaniowych może spowodować ich uszkodzenie, osłabienie odporności na włamanie a w konsekwencji utratę gwarancji. MONTAŻ 1. Po rozpakowaniu sprawdzić produkt pod względem ilościowym i jakościowym (wszelkie niezgodności należy zgłosić do Producenta przed montażem). Jeżeli nie stwierdzono niezgodności należy przystąpić do montażu. 2. Oczyścić dokładnie powierzchnie otworu w ścianie ze wszelkich zanieczyszczeń oraz usunąć nierówności. 3. Zdjąć skrzydło z  ościeżnicy- unieść skrzydło do góry w  pozycji otwartej (kąt 900 pomiędzy skrzydłem a  ościeżnicą) i wysuwając zawiasy z czopów odłączyć skrzydło od ościeżnicy. 4. W przygotowany otwór wstawić ościeżnicę. Ustawić ościeżnicę w pionie, w obu płaszczyznach, zwracając szczególną uwagę na zachowanie kątów prostych między elementami pionowymi i poziomymi, ustawienie sprawdzić za pomocą poziomnicy. Próg ościeżnicy należy przykleić do podłogi klejem lub silikonem odpowiednim do podłoża na którym drzwi będą wbudowane. W celu uniknięcia przesunięć podczas ustawiania ościeżnicy należy unieruchomić pionowe jej słupy stosując drewniane kliny lub narzędzia rozprężne, rozeprzeć słupy ościeżnicy trzema poziomymi rozpórkami montażowymi (końce rozpórek muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem słupów ościeżnicy). Po zaklinowaniu sprawdzić wymiary szerokości we wrębie ościeżnicy zwracając uwagę, aby wielkość ta powtarzała się na całej wysokości ościeżnicy. 5. Ościeżnice powinny być mocowane za pomocą 8 śrub z dyblami rozporowymi w rozstawie 440mm (po 4 szt. na każdą krawędź pionową, jak na rys. 2). Należy stosować dyble rozporowe odpowiednie do podłoża w którym drzwi będą wbu- dowane. Wykonać otwory montażowe pod śruby z dyblami rozporowymi (∅10x152mm), wiercąc przez otwory wykonane w słupach ościeżnicy. W otwory włożyć śruby z dyblami i dokręcić do lekkiego oporu rys.1. 6. Po zamontowaniu ościeżnicy w murze należy sprawdzić ponownie wymiary szerokości we wrębie ościeżnicy zwracając szczególna uwagę, aby wielkość ta powtarzała się na całej wysokości ościeżnicy. 7. Założyć skrzydło drzwiowe, sprawdzić równość szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą oraz czy s

Recently converted files (publicly available):