• Document: SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych
  • Size: 14.33 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 22:33:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych www. samochodowka.edu.pl Kierunek kształcenia w zawodzie: Przedmiot: dr inż. Janusz Walkowiak 1. Mechanika ruchu pojazdu podczas hamowania 2. Rodzaje, budowa, zasada działania układów hamulcowych 3. Układy wspomagające proces hamowania 4. Hamulce pomocnicze 2 3 Hamulce w pojazdach muszą spełniać poniższe wymagania:  krótka droga hamowania  krótki czas odpowiedzi  szybkie narastanie ciśnienia w układzie  równoczesne działanie  reakcja układu proporcjonalna do nacisku przez kierowcę na pedał hamulca  duża niezawodność  mała wrażliwość na brud i korozję  odporność na ścieranie  niskie koszty eksploatacji  duża trwałość układu 4 MECHANIKA RUCHU SAMOCHODU PODCZAS HAMOWANIA FH S.C. 5 Moment hamujący i siła hamowania 𝑀𝐻 – jest styczna do koła i wynosi: 𝐹𝐻 = 𝑘𝑁 𝑟𝑑 gdzie: MH – moment hamujący [kN*m] rd – promień dynamiczny [m] Siła hamowania całego pojazdu jest sumą sił hamowania działających na wszystkie koła: 𝐹𝐻 = 𝐹𝐻𝑃 + 𝐹𝐻𝑇 𝑘𝑁 rt Ft rd FHP 6 Układ sił działających na pojazd podczas hamowania Z1 Z2 FHP FHT L Fh – całkowita siła hamowania 𝐹ℎ = 𝑚𝑐 ∙ 𝑎𝐻 FHP – siła hamowania kół przednich FHT – siła hamowania kół tylnych 7 Układ sił działających na pojazd podczas hamowania Najbardziej efektywne hamowanie podczas niewielkiego poślizgu kół (około 15-30%) w stosunku do prędkości obrotowej wynikającej z swobodnej prędkości jazdy. Urządzeniem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania jest układ ABS (Anti-lock Braking System) Hamowanie z układem ABS Hamowanie bez układu ABS 8 Opóźnienie hamowania Maksymalna siła hamowania musi spełniać warunek: 𝐹𝐻 ≤ 𝑇 ,lub: 𝐹𝐻 ≤ 𝜇 ∙ 𝐺 gdzie: G – ciężar całego pojazdu [kN] T – siła przyczepności µ - współczynnik przyczepności kół do nawierzchni Opóźnienie hamowania to ujemne 𝐺 𝐹𝑏 = 𝑚 ∙ 𝑎𝐻 = ∙ 𝑎 [𝑁] przyspieszenie, źródło siły bezwładności Fb 𝑔 𝐻 skierowanej zgodnie z ruchem pojazdu i przeciwdziałającej hamowaniu: gdzie: aH – opóźnienie hamowania [m/s2] m – masa samochodu g – przyspieszenie ziemskie g=9,81 [m/s2] 9 Bilans sił podczas hamowania Bilans sił podczas hamowania ma następującą postać: 𝐹𝑏 = 𝑋 + 𝐹𝑡 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑤 gdzie: X – reakcja styczna drogi działająca na koła pojazdu [kN] Ft – siła oporu toczenia [kN] Fp – siła oporu powietrza [kN] Fw – siła oporu wzniesienia [kN] Można zastosować dalsze uproszczenia dla tego typu obliczeń zakładając ze siła oporu wzniesienia Fw=0 oraz opór powietrza Fp=0 z uwagi na jego niewielką wartość w stosunku do siły bezwładności Fb i reakcji jezdni X. Wobec powyższego bilans sił podczas hamowania będzie wynosił: 𝐹𝑏 = 𝑋 𝐺 ponieważ: 𝐹𝐻 = 𝑋 𝐹𝑏 = ∙ 𝑎𝐻

Recently converted files (publicly available):