• Document: НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ
  • Size: 24.25 MB
  • Uploaded: 2018-11-27 21:31:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ Державне науково-виробниче підприємство “Картографія” http://www.ukrmap.com.ua Мета створення Атласу „ сприяння розвитку держави та її регіонів завдяки цілеспрямованому опрацюванню інформації та її представленню в картографічній формі Функції Атласу „ науково- довідкова „ представницька „ інформаційна „ культурно- освітня Організація робіт „ Організацію робіт з підготовки до видання та видання Національного Атласу України забезпечували Координаційна рада, затверджена Указом Президента України від 1 серпня 2001 р. та Редакційна Колегія „ Науково-методичне забезпечення розробки Атласу здійснював Інститут географії НАНУ „ Підготовку до видання та видання Атласу - ДНВП “Картографія” Технічні характеристики Атласу „ Обсяг Атласу – 440 сторінок (6 частин, 33 розділи, 875 карт) „ Формат – 31,5 × 47,0 см „ Обкладинка – тверда та суперобкладинка (шкіряна оправа для подарункового видання) „ Формат паперу – 70х100 см „ Папір крейдяний матовий „ Кількість фарб – 5 (СМYК + понтон №424) „ Мова видання – українська (назви карт – українською, англійською, російською) „ Атлас має додаток – книгу з перекладом текстів і легенд карт на російську та англійську мови „ Тираж – 5 000 примірників Масштабний ряд карт „ Базовий масштаб карт України 1:2 500 000 (карта розміщується на 2-х сторінках) Використовуються масштаби: „ 1: 4 000 000 (карта на 1 сторінці) „ 1:5 000 000 (дві карти на сторінці) „ 1:8 000 000 (чотири карти на сторінці) „ 1:10 000 000 „ 1:12 000 000 „ 1:15 000 000 Карти регіонів України (Донбас, Карпати, Крим) виконані в масштабі 1:1 000 000 Оглядові карти Європи подано в масштабі 1:20 000 000 Карти світу – в масштабі 1:80 000 000 СТРУКТУРА АТЛАСУ Тематичні блоки „ Загальна характеристика „ Історія „ Природні умови та природні ресурси „ Населення та людський розвиток „ Економіка „ Екологічний стан природного середовища І. Загальна характеристика І частина займає 28 с. – 38 карт Відображено „ загальні фізико-географічні умови та адміністративно-територіальний устрій України „ розселення українців у світі „ геополітичне положення країни „ місце держави на сучасних та найвідоміших стародавніх картах „ природно-ресурсний, економічний та демографічний потенціал України „ транспортні системи Європи і світу „ відомості про міжнародні політичні зв’язки України Україна і світ Дипломатичні відносини та міжнародні зв’язки України з державами світу Українські антарктичні дослідження Вигляд України з космосу Загальна характеристика Влада і суспільство Закордонне українство ІІ. Історія На 36 сторінках (79 карт) відображено „ основні етапи історії українського народу та держави від найдавніших часів „ історичну та культу

Recently converted files (publicly available):