• Document: Język polski test dla uczniów klas piątych
  • Size: 173.32 KB
  • Uploaded: 2018-11-14 17:32:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Język polski – test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja  [suma punktów] Imię i nazwisko ................................................................................ kl.5 ... Przeczytaj uważnie tekst i w zadaniach od 1. do 10. zaznacz poprawne odpowiedzi. A tymczasem wielbłądy pędziły jak huragan po błyszczących od księżyca piaskach. Zapadła głęboka noc. Księżyc, z początku wielki jak koło i czerwony, zbladł i wytoczył się wysoko. Oddalone wzgórza pustyni pokryły się muślinowym, srebrnym oparem, który nie przesłaniając ich widoku zmienił je jakby w świetlane zjawiska. Od czasu do czasu spoza skał tu i owdzie rozsianych dochodziło żałosne skomlenie szakali. Upłynęła znowu godzina. Staś otoczył ramieniem Nel i podtrzymywał ją, usiłując przez to złagodzić męczące rzuty szalonej jazdy. Dziewczynka coraz częściej zaczęła wypytywać go, dlaczego tak pędzą i dlaczego nie widać ani namiotów, ani tatusiów. Staś postanowił wreszcie powiedzieć jej prawdę, która i tak prędzej czy później musiała się wydać. – Nel – rzekł – ściągnij rękawiczkę i upuść ją nieznacznie na ziemię. – Dlaczego, Stasiu? A on przycisnął ją do siebie i odpowiedział z jakąś niezwykłą mu tkliwością: – Zrób, co ci mówię. Nel trzymała się jedną ręką Stasia i bała się go puścić, ale poradziła sobie w ten sposób, że poczęła ściągać ząbkami rękawiczkę – z każdego palca osobno – a wreszcie, zsunąwszy ją zupełnie, upuściła na ziemię. – Po niejakim czasie rzuć drugą – odezwał się znowu Staś. – Ja rzuciłem już swoje, ale twoje łatwiej będzie dostrzec, bo jasne. I widząc, że dziewczynka patrzy nań pytającym wzrokiem, tak mówił dalej: – Nie przestrasz się, Nel…Ale widzisz…być może, że my wcale nie spotkamy ani twego, ani mojego ojca… i że nas ci szkaradni ludzie porwali. Fragment W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza 1. Akcja tego fragmentu powieści rozgrywa 2. Bohaterowie podróżują na się a) słoniach. a) w lasach. b) koniach. b) w dżungli. c) szakalach. c) na pustyni. d) wielbłądach. d) na bagnach. 1 3. Zwierzęta, na których jechały dzieci, 4. O wydarzeniach opowiada a) szły powoli. a) Staś. b) często odpoczywały. b) Nel. c) czasami przyspieszały. c) porywacz. d) wciąż utrzymywały szybkie tempo. d) osoba, która nie bierze udziału w zdarzeniach. 5. Staś poprosił Nel, aby upuściła rękawiczki 6. Określenie szkaradni (ludzie) oznacza na ziemię, bo a) okropni. a) uznał je za niepotrzebne. b) grzeczni. b) martwił się, aby się nie zgrzała. c) milczący c) chciał zostawić ślad dla poszukujących. d) źle ubrani. d) zamierzał odwrócić uwagę porywaczy. 7. Porównanie występuje w wypowiedzeniu: 8. Na opisany krajobraz składają się a) „Zapadła głęboka noc”. a) drzewa i skały. b) „męczące rzuty szalonej jazdy”. b) wzgórza i góry. c) „wielbłądy pędziły jak huragan”. c) wyłącznie skały. d) „dochodziło żałosne skomlenie szakali”. d) skały i wzgórza. 9. W powyższym fragmencie panuje nastrój 10. W opisie krajobrazu pojawiają się kolory a) wesołości. a) czarny i żółty. b) tajemnicy. b) żółty i srebrny. c) przerażenia. c) czerwony i biały. d) rozleniwienia. d) srebrny i czerwony. 11. Ułóż jedno zdanie złożone na temat opisanych w tekście wydarzeń. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. 12. Wybierz nazwy uczuć, które towarzyszyły dzieciom podczas ich podróży, i połącz je strzałką z wybraną postacią. odwaga niepewność strach troska zaciekawienie zmęczenie

Recently converted files (publicly available):