• Document: Korzyści i zagrożenia Internetu
  • Size: 280.49 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 17:00:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Korzyści i zagrożenia Internetu Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2004 ARTYKUŁY Z CZASOPISM: 1. BARAŃSKA Anna Koszty zdalnej edukacji / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 68-72 2. BAŚ Joanna Dlaczego warto poznać naturę wirusa HIV? / Joanna Baś // Biol. w Szk. – 2003, nr 2, s. 112-114 Praca wyróżniona w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem Internetu 3. BATORCZAK Anna Po co nam rozwój zrównoważony? : Internet w edukacji ekologicznej / Anna Batorczak // Aura. – 2002, nr 9, dod. s. 6-8 4. BATORCZAK Anna Po co nam rozwój zrównoważony ? : Internet w edukacji ekologicznej. Cz. 2 / Anna Batorczak // Aura. – 2002, nr 10, s. 6-7 5. BERNACKI Bogdan Klucz do zasobów Internetu dla nauczycieli języka rosyjskiego i ich uczniów / Bogdan Bernacki // Jęz. Obce w Szk. - 2001, nr 5, s. 67-68 6. BERNACZYK Leszek Multimedialne Centrum Informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego / Leszek Bernaczyk // Biblioteka w Szk. – 2004, nr 6, s. 2-6 7. BIERNACKA Anna Szkoła w społeczeństwie informacyjnym / Anna Biernacka // Polonistyka. – 2000, nr 1, s. 55-56 Wykorzystanie Internetu na lekcji języka polskiego 8. BISKUP Krystyna Obszary chronione kraju : opracowanie trasy wycieczki rowerowej / Krystyna Biskup // Biol. w Szk. – 2003, nr 2, s. 82-85 Praca nagrodzona w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem Internetu 9. CANDER Aleksandra Internet jako łatwo dostępne źródło informacji / Aleksander Cander // Jęz. Obce w Szk. – 2003, nr 5, s. 56 10. CĘTKIEWICZ Małgorzata Wykorzystanie Internetu do uatrakcyjnienia lekcji chemii / Małgorzata Cętkiewicz // Chem. w Szk. – 2001, nr 2, s. 98-101 11. CZECH Teresa Czy ludziom grozi głód ? : Internet w edukacji ekologicznej / Teresa Czech // Aura. – 2001, nr 3, dod. s. 6 12. DURKA Jarosław Internet na zajęciach Koła Historycznego w gimnazjum / Jarosław Durka // Wiad. Hist. – 2002, nr 4, s. 207-209 13. ELSNER Danuta Studiować czy nie studiować za pośrednictwem Internetu? / Danuta Elsner // Dyr. Szk. – 2000, nr 5, s. 30-32 14. FILEK Tomasz Zastosowanie sieci Internet do wspomaganego komputerowo nauczania / Tomasz Filek, Kazimierz Jaracz // Wych. Techn. w Szk. – 2000, nr 1, s. 56-59 15. GAJEK-KAWECKA Elżbieta Co to jest „footbag”? : tekst z biblioteki internetowej na lekcji języka angielskiego / Elżbieta Gajek-Kawecka // Jęz. Obce w Szk. – 2000, nr 2/3, s. 138-142 16. GĄSIOR Marzena Prawna ochrona przyrody w Polsce / Marzena Gąsior // Biol. w Szk. – 2003, nr 2, s. 86-88 Praca nagrodzona w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem Internetu 17. GLIŃSKA Agnieszka Co czwarty bocian „jest Polakiem” / Agnieszka Glińska (Internet w edukacji ekologicznej) // Aura. – 2002, nr 8, dod. s. 7-8 18. GROCHULSKA Anna Konkursy internetowe dla szkół / Anna Grochulska // Dyr. Szk. – 2000, nr 1, s. 30-31 19. GRYGIER Urszula O stresie, wychowaniu i Internecie / Urszula Grygier // Nowa Szk. – 2001, nr 4, s. 31-34 20. GRYNIUK Urszula Wpływ palenia papierosów na zdrowie / Urszula Gryniuk // Biol. w Szk. - 2003, nr 2, s. 101-104 Wyróżnienie w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem Internetu 21. GRZEGORCZYK Anna Moje lekcje w pracowni komputerowej / Anna Grzegorczyk // Jęz. Obce w Szk. – 2003, nr 4, s. 79-81 Wykorzystanie Internetu na lekcji języka niemieckiego 22. GUT Dorota O pożytkach z Internetu / Dorota Gut // Dyr. Szk. – 2001, nr 1, s. 26-27 2 23. HASIEWICZ Christian Zdobywanie internetowych kwalifikacji: „bibweb – internetowy kurs dla bibliotekarzy” / Christian Hasiewicz // Bibliotekarz. – 2003, [nr] 3, s. 2-4 24. IZDEBSKI Zbigniew Internetowa pedofilia / Zbigniew Izdebski // Niebieska Linia. – 2002, nr 3, s. 13-15 25. JANIUK Ryszard M. Obudowa internetowa do podręcznika „Chemia i my” z pakietu edukacyjnego dla gimnazjum / Ryszard M. Janiuk, Krystyna Skrok // Chem. w Szk. – 2000, nr 5, s. 253-257 26. JUREK Krzysztof Internet w pracy nauczyciela historii / Krzysztof Jurek // Wiad. Hist. – 2001, nr 4, s. 212-219 27. JUREK Wojciech Jaki jest język polski w Internecie? / Wojciech Jurek // Polonistyka. – 2002, nr 9, s. 525-530 28. KLIMKIEWICZ Aleksander Ściągawka internetowa dla progresywnego rusycysty / Aleksander Klimkiewicz // Jęz. Obce w Sz. – 2004, nr 1, s. 89-91 29. KOŁODZIEJCZYK Witold Dyrektor szkoły promotorem e-learning / Witold Kołodziejczyk ; rozm. przepr. Mariusz Malinowski // Dyr. Szk. – 2003, nr 11, s. 53 30. KOTT Alicja Własne strony internetowe / Alicja Kott // Biol. w Szk. – 2004, nr 1, s. 21-23 31. KOZŁOWSKA Melania Pozyskiwanie

Recently converted files (publicly available):