• Document: Jelnyelvi alapismeretek
  • Size: 784.92 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 19:54:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Jelnyelvi alapismeretek . • a hallássérülés • siketek és jelnyelvek: főbb vonások • a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások • ooVoo & Skype alkalmazási ismeretek . A hallássérültek Siketek Nagyothallók • hallásmaradvány • enyhe • teljes siketség • közepes • súlyos . . Kik a siketek? 1. Orvosi megjelölések • Hallássérült (siket és nagyothalló): akinek bármilyen halláskárosodása van(gyűjtőfogalom) – Magyarországon kb. 1 millió. • Siket: akinek mindkét fülére nagyon súlyos károsodása van(80-90 dB felett) – Magyarországon kb. 10 ezer fő . Kik a siketek? 2. Kulturális meghatározás • siket mint jelnyelv-használó • közös nyelv és közös tapasztalatok • hasonló személyekkel való kapcsolat, közösség • sajátos kultúra létrejötte • siketek: nyelvi és kulturális kisebbség . És mi a jelnyelv? • vizuális típusú nyelv • elsősorban siketek használják (anyanyelv) • egymás között természetes kommunikáció • az információszerzés legkönnyebb formája • itthon 2010. Július 1-től ismerik el nyelvként • használatát tiltották (→ egymás között) . Jelnyelv • jelnyelvi kutatások az 1960-as évektől (USA),1990-es évektől Mo. • természetes jelrendszer • komplex, önálló nyelvtani rendszerrel • hangzó nyelvekkel egyenértékű • Nem nemzetközi, országon belül is különbözik . • Lexikai eleme a jel; 5 részből áll:  Kézforma  Hely  Mozgás  Irányultság  Nem-manuális elemek (arckifejezés, száj-és testmozgás) Együtt alkotnak egy jelet! . Siketeket oktató Intézmények Magyarországon Sopron Eger Vác Debrecen Budapest Kaposvár Szeged . Siketek oktatása Cházár András Siketnémák Intézete - Vác 1802. augusztus 15. . Sajnos a siketek iskoláiban „tilos” a jelnyelv használata, csak 7-8. osztályban tanulhatnak fakultatív tantárgyként. . Siket – süket – süketnéma  80-90-db felett  Rezgések érzékelése  hallókészülékkel nem ért  erősebb zajok (pl. ajtócsapódás, sziréna)  megtanítható a hangzó beszédre  beszédük torz, rossz a ritmusa  szókincsük, nyelvtani tudásuk szegényes . A siketek közel 90%-a halló szülők gyermekeként születnek. A siketség nem generációról generációra öröklődik, néhány család kivétel. Az orvosok és gyógypedagógusok tanácsát megfogadva, nem jelelnek otthon. . Hogyan szólítsuk meg őket? - Finoman megérinteni a vállát. - Addig integetünk, míg észre nem veszi. - Lámpát kapcsolgatni. Hogyan nyitnak ajtót, ha valaki csenget? - Lámpa - Mobilcsörgés . Mire figyeljünk? Szemben állva Jó láthatóság Lassabb beszédtempó Megfelelő „méretű” artikuláció . A jelelésnek van szabálya Törekedni kell a jel pontos kivitelezésére Fontos a gesztikuláció, a mimika és a testtartás FONTOS! nem „mutogatás”, hanem „jelelés”. . A jelnyelv nem nemzetközi nyelv, hanem minden országnak saját jelnyelve van, sőt egy nyelven belül különböző nyelvjárások is létezhetnek. Magyarországon hét nyelvjárás létezik. Ennek oka: hét speciális (siketek) általános iskola van. . A magyar jelnyelv státusza • hivatalosan 2010. Július 1-től ismerik el nyelvként • oktatásban: gyógypedagógiai hagyomány, oralizmus, cél: hangzó nyelv elsajátítása • siketeket csak fogyatékos csoportként kezelik (Esélyegyenlőségi Törvény, Országos Fogyatékosügyi Program, büntetőeljárásra, közalkalmazottakra vonatkozó törvények) . Magyar jelnyelv: jelen és jövő • a jelnyelv elismertetése (nyelvészeti kutatások), siketek jogi helyzetének újragondolása • kétnyelvű oktatás bevezetése (magyar-magyar jelnyelv) külföldi mintára • információhoz juttatás (média: feliratozás, tolmácsolás), • jeltolmácsszolgálatok fejlesztése, bővítése . Magyar jelnyelv: jelen és jövő • népszerűsítés, nyelvi tudatosítás, társadalom szemléletének megváltoztatása • információ: pozitívabb megítélés elérése a többségi (halló) társadalomban • Jelnyelv oktatása, internetes szótár, jelnyelvkutatás • Hangzó nyelvekkel való egyenértékűsé

Recently converted files (publicly available):