• Document: MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO. Część pierwsza :
  • Size: 1.88 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 17:18:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO Strona | 1 Część pierwsza : 1. UPRAWNIENIA 2. BUDOWA I OBSŁUGA JACHTU 3. TEORIA ŻEGLOWANIA 4. KOMENDY Szkoła żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7 80-150 Gdańsk Poland www.ObozyZeglarskie.com e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com tel. +48 53 17 711 10 biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKIz dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej Strona | 2 UPRAWNIENIA ŻEGLARSKIE § 5. 1. Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: 1) ukończyła 14. rok życia; 2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: 1) po wodach śródlądowych; 2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. § 6. 1. Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: 1) ukończyła 18. rok życia; 2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi; 3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: 1) po wodach śródlądowych; 2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. § 7. 1. Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która: 1) posiada patent jachtowego sternika morskiego; 2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 460 2. Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich. Szkoła żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7 80-150 Gdańsk Poland www.ObozyZeglarskie.com e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com tel. +48 53 17 711 10 biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 UPRAWNIENIA MOTOROWODNE § 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: Strona | 3 1) ukończyła 14. rok życia; 2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych: 1) po wodach śródlądowych; 2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW. § 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: 1) ukończyła 18. rok życia; 2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi; 3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 2. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych: 1) po wodach śródlądowych; 2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. § 10. 1. Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która: 1) posiada patent motorowodnego sternika morskiego; 2) po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych. 2. Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich. Szkoła żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7 80-150 Gdańsk Poland www.ObozyZeglarskie.com e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com tel. +48 53 17 711 10 biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO Osoba odbywająca szkolenie na stopień żegla

Recently converted files (publicly available):