• Document: KPB Nieuwsbrief. Knaller of Kneusje 1? deel 1. Osnabrücker Baumpflegetage Effecten van vernatting op bomen Bestrijding van iepziekte in bestek
  • Size: 696.76 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 16:18:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

kwartaalblad voor de Kring Praktiserende Boomverzorgers KPB Nieuwsbrief Themadagen in België Themadag zaterdag 16 oktober 2004 Vleermuizen in bomen Osnabrücker Baumpflegetage Effecten van vernat- ting op bomen Bestrijding van iepziekte in bestek DUTCH CHAPTER jaargang 7 20 zomer/herfst 2004 1 deel 1 Knaller of Kneusje ? In dit eerste deel wordt Zoektocht naar het effect van bodeminjectiemachines een introductie gegeven over de methode en de gebruikte Allemaal vinden ze zelf dat ze een geweldige en effectieve machine hebben, de bodemverbeteringsmiddelen, eigenaren van de luchtcompressiemachines. Maar serieuze onderzoekingen naar de gelardeerd met (controversiële?) uitspraken van eigenaren werkelijke effecten in de bodem zijn nauwelijks gedaan. Grabbelend in de schaarse van de machines. gegevens komt er wel een beeld naar voren. Goedkope oplossing, maar ook op de lange termijn? Indien bodemverbetering bij bestaande bomen gewenst is, bestaat de keuze meestal uit het aan- brengen van bomenzand of het (simpelere) injecteren van voedingsstoffen in de bodem. Het aan- brengen van bomenzand vergt meer vakmanschap en geld, maar heeft bij een juiste toepassing voor minimaal twintig jaar effect. Het voordeel van bodeminjectiemachines is dat niet gegraven hoeft te worden en dat het minder tot geen problemen met wortels, kabels en leidingen oplevert. Maar doet de machine wel wat de mooie folders en computeranimaties beloven? Drie soorten injectiemachines In de voor deze methode ontwikkelde apparaten zijn op dit moment drie groepen te onderscheiden (Atsma, In ’t Velt,1994, 354): 1 Apparaten, die werken met een kleine hoeveelheid lucht (ca. 50 liter) onder hoge druk (ca. 20 bar); nadeel hiervan is, dat door de hoge druk slechts enkele grote scheuren direct rond de injectiepunten ontstaan, waardoor de lucht snel wegstroomt. Dit betreft onder andere de Terralift uit Duitsland (20 bar, ca. 50 liter lucht) en de Grow Gunn uit Amerika (10 bar, holle lans van 12 cm doorsnede). Deze slaan een gat met een enorme plof. Over het algemeen worden in Amerika met deze machines bron: Rolf 1992 opgeloste (kunst-)meststoffen onder hoge druk in de grond geïnjecteerd; de Grow Gunn kan, met een flinke hoeveelheid lucht, droge stof injecteren. Deze laatste machine is lomp en moeizaam, Terralift in 1987 maar voor de Amerikanen al een bijzondere machine (mondelinge mededeling Hogenboom). TFI 4000 nummer 20 zomer/herfst 2004 pagina 1 Losmaken verdichte bodem In eerste instantie zijn de luchtcompressiemachines ontwikkeld Het pri

Recently converted files (publicly available):