• Document: Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor
  • Size: 342.36 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 14:00:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf’u Onurland- ırıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.M1914.org ©2011 Bible for Children, Inc. Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir ya da print edebilirsiniz. Yusuf önceki efendisi Potifar tarafından yanlışlıkla hapse atılmıştı. Hapiste, Yusuf itaatkar ve yardımseverdi. Hapishane müdürü hapis yaşamını düzenlemesi için Yusuf’a güvendi. Tanrı Yusuf’la beraber olduğundan, hapishane herkes için daha iyi bir yer haline geldi. Kralın fırıncısı ve başsakisi hapisteydi. Yusuf onlara birgün “Niçin bu kadar üzgünsünüz?” diye sordu. “Hiçkimse bize rüyalarımızın anlamını gösteremez,” diye yanıtladılar tedirgin adamlar. “Tanrı gösterebilir!” dedi Yusuf. “Bana rüyaları anlatın.” “Rüyanın anlamı şu; üç gün içinde Kral Firavunun hizmetine geri döneceksin,” dedi Yusuf başsakiye. “Beni hatırla ve Firavun’dan beni serbest bırakmasını iste.” Fırıncının rüyası kötü haber getirdi. “Üç gün içinde öleceksin,” dedi Yusuf. Heriki rüyada gerçek oldu. Fakat başsaki Yusuf’u unuttu ta ki Firavun birgün perişan bir şekilde uyanana kadar. “Bir rüya gördüm,” dedi. Bilge adamlarından hiçbiri rüyanın anlamını ona gösteremezdi. Sonra başsaki hapisteki Yusuf’u hatırladı. Firavun’a onu anlattı. Firavun hemen Yusuf’u çağırttı. “Rüyan Tanrı’dan bir mesaj,” dedi Yusuf Krala. “Mısır’da yedi yıl bolluk, sonra yedi yıl korkunç kıtlık olacak.” “Şimdi yedi iyi yıl boyunca yiyecek stoklamayı planlayın,” ... ... diyerek Yusuf Firavun’a tavsiye etti, “yoksa halkınız kıtlıkta açlıktan ölecek.” “Tanrı seninledir,” diye bildirdi Firavun. “Mısır’da benden sonraki en yetkili kişi olacaksın.” Yedi bolluk yılı geldi. Sonra yedi yıllık kıtlık. Akıllı bir şekilde büyük miktarda yiyecek stok yaptıkları Mısır’ın dışında yiyecek az bulunuyordu. Yusuf’un uzaktaki memleketinde, Yakup’un ailesi açlık çekiyordu. Bütün ülkelerden insanlar Mısır’a buğday satın almaya gittiler. “Siz de gitmelisiniz,” diye buyurdu Yakup oğullarına, “yoksa açlıktan öleceğiz.” Mısır’a vardıklarında, çocuklar yiyecek satın almak için hazırlık yaptılar. Yakup’un oğulları Mısır’ın yönetiminde olan önemli kişinin önünde eğildiler. Kardeşleri Yusuf’u tanımadılar. Fakat Yusuf onları tanıdı. Yusuf çocukluk rüyalarını hatırladı. Tanrı onu kardeşlerinin önünde yükseltmişti. Yusuf çok akıllıydı. Kabaca konuştu ve kardeşi Şimon’u rehin olarak aldı. “Yiyecek alın, eve gidin ve engenç kardeşinizle beraber geri gelin,” diye buyurdu. “Böylece sizin casuslar olmadığınızı anlayacağım.” Kardeşler uzun yıllar önce Yusuf’u köle olarak sattıkları için Tanrı’nın … … kendilerini cezalandırıyor olduğunu düşündüler. Yakup ve oğullarının kafası karışmıştı. “Paramız buğdayın içinde geri gelmiş. Ve yönetici Benyamin’i getirmemizi istedi.” Yakup Benyamin’in gitmesine izin vermeyecekti. Fakat kısa bir süre sonra yiyecekleri tükendi. Kardeşler tekrar Mısır’a gitmek zorunda kaldılar. Benyamin onlarla beraber gitti. Yusuf Benyamin’i gördüğünde hizmetkarlarına büyük bir ziyafet hazırlamalarını buyurdu. Kardeşler davetliydi. “Babanız hayatta ve iyi mi?” diye sordu Yusuf. Belki de bütün bir aileyi nasıl bir araya getirebileceğini düşünüyordu. Yusuf ayrıca yıllar önce işledikleri günahtan dolayı kardeşlerinin gerçekten pişman olup olmadıklarını bilmek istiyordu. Ziyafetten sonra hırsızlıkla onları suçladı. “Sizi cezalandırmak için, Benyamin’i kölem olarak tutacağım,” dedi Yusuf. “Lordum, onun yerine benim hayatımı al,” diye yalvardı Yahuda. Yusuf birzamanlar Yusuf’u satmayı teklif etmiş olan Yahuda’nın gerçekten değişmiş olduğunu anladı. Ailesi için sevgisini daha fazla saklayamazdı, Yusuf bütün Mısırlıları dışarı çıkardı.

Recently converted files (publicly available):