• Document: Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, Göteborg. Telefon Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per
  • Size: 2.65 MB
  • Uploaded: 2021-01-14 01:08:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PRG-060206.qxd 07-01-30 10.01 Sida 1 Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 PRG-060206.qxd 07-01-30 10.01 Sida 2 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per Åke Zillén är njursviktig. Tack, första upplagan! Tusen hjärtliga tack till doktor Peter Barany för allt stöd, all uppmuntran och all saklig information. Stort tack också till professor Carl-Gustaf Elinder, professor Anders Alvestrand, professor Stefan Jacobson, Dr Marie Sverkersdotter, dietisterna Marianne Ahlberg, Gerd Faxén Irving och Eva Jansson, sjuksköterskorna Elisabeth Fransson, Ulla Holm och Monica Rådström, medpatienter och kamrater för all positiv kritik och konstruktiva kommentarer. Tack, andra upplagan! Tusen extra tack till Doktor Peter Barany för att ha granskat även denna omarbetade och utvidgade andra upplaga. Tack också till Professor Stefan Jacobson, Professor Carl-Gustaf Elinder och Doktor Marie Sverkersdotter. Ett stort tack till Astellas Pharma AB, som genom ett mycket generöst ekonomiskt bistånd möjliggjort produktion och distribution av denna handbok. Första upplagan, första tryckningen, juni 2004 Första upplagan, andra tryckningen, november 2004 Första Norska upplagan, första tryckningen, januari 2006 Andra, omarbetade och utvidgade upplagan, januari 2007 © Kerstin Bergström och Per Åke Zillén 2004 och 2007 Grafisk formgivning: Elixir Tryck: Markaryds Grafiska, andra upplagan 0 KAPITEL PRG-060206.qxd 07-01-30 10.01 Sida 3 Innehåll 1. Att förebygga och leva med njursvikt – Vad du ”skall ha” 2 – Håll trycket nere 3 2. Njurarna – fantastiska organ med – Kondition och styrketräning 4 många uppgifter – Tvärtom finns också 4 – Två knytnävar stora 1 – Göra själv 5 – Många viktiga funktioner 1 – Njurar för livet 3 7 Diabetes och njursvikt – Varför diabetiker kan få njursvikt 1 3. Förebyggande av njursvikt – och mer – Skadad njure läker inte 1 – De allra första tecknen 1 – Förebyggande 2 – Undersökningar 2 – Tidig insats 2 – Vissa har en ökad risk 3 – Kost för diabetiker 2 – Symtom är inget att lita på 3 – Fortsatt kontroll 3 – Förebygga genom tidig behandling 4 – Det hänger på dig själv 4 8. Kontrollera och balansera – Dina egna hälsomål 5 – Kalk och fosfat 1 – Min egen hälsoplan 6 – Rökning är inte bra 1 – Brist på blodkroppar 3 4. Nedsatt njurfunktion – njursvikt – Motverka försurning 3

Recently converted files (publicly available):