• Document: STORYBOARD
  • Size: 973.31 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 12:23:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GRAFİK VE FOTOĞRAF / STORYBOARD Dersin adı FOTOĞRAF VE GRAFİK Sınıf 11 Konu İLLÜSTRASYONDA / STORYBOARD Süre 40 Dakika Amaçlar Storyboardın ne olduğunu anlama ve uygulabilecek düzeye getirebilme. Uygun atölye ortamı sağlandığında, televizyon reklamcılığında yer alan story board tasarımına uygun yöntem ve teknikleri kullanarak belirlenen standart kare ölçülerinde kısa senaryo tasarımlarını hatasız olarak yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Verilen kısa metne ya da senaryoya uygun görüntüleri (storyboard) çizebileceksiniz. 2. Çizdiğiniz storyboard çalışmasını marker kalemleri ile tekniğe uygun olarak renklendirebilme. Hedef ve Kazanımlar Storyboardın ne olduğunu anlar. ve uygulabilecek düzeye gelir. Uygun atölye ortamı sağlandığında, televizyon reklamcılığında yer alan story board tasarımına uygun yöntem ve teknikleri kullanarak belirlenen standart kare ölçülerinde kısa senaryo tasarımlarını hatasız olarak yapabilme. Amaçlar 1. Verilen kısa metne ya da senaryoya uygun görüntüleri (storyboard) çizer. 2. Çizdiğiniz storyboard çalışmasını marker kalemleri ile tekniğe uygun olarak renklendirir. Ders içeriği ve süreç Storyboard ile ilgili bilgileri sunarak, yapılan örnekler incelenir, yorumlanır. Materyal ve araçlar Ortam: Grafik atölye ve laboratuvarları, sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb. Donanım: Basılı ve görsel kaynaklar, resim altlığı, resim kağıdı, kalem, silgi, cetvel, marker kalemler, rapido kalem, suluboya, guaj boya, fırçalar, palet, kağıt havlu. Öğretme ve öğrenme - Sunuş yolu kullanma. yöntem ve teknikleri Ölçme ve Ders sonunda öğrencilere ölçme aracı olarak, uygulamaları ile kazanılan bilgileri yerinde gözlemleyerek ortaya çıkan çalışmalar değerlendirir. Değerlendirme Ders öğretmeni Pınar EREN STORYBOARD DERS İÇERİĞİ Storyboard (Öykü Tablosu): Storyboard, yazarın aklındaki hikayeyi, kişilerin göreceği, duyacağı ve yapacağı şeylerin ekran ekran açıklamasıdır. Aşağıdaki resimde günlük yaşantıda yapılan eylemler küçük kareler içinde anlatılmaya çalışılmıştır. Storyboard sadece sinema filmi, reklam filmi, animasyon gibi bir çok sahneden oluşan çalışmalarda sıkça başvurulan bir görsel anlatım biçimidir. Storyboard’ın Kullanıldığı Alanlar  Televizyon reklamcılığı  Filmler: Film için hazırlanan karelerin altında kon uşma, efekt, müzik gibi bilgileri yer alır. Müzik videoları  TV programları  TV Gösterileri  Operalar Interaktif tasarımlar  Kısa metrajlı filmler  Animasyon: Sözsüz animasyon için hazırlanan storyboard da karelerin altına hareketleri yazılarak board oluşturulabilir. TV Reklamcılığı ve Storyboard Hazırlama TV reklâmları kısa sürelidir. Genellikle 60-30-20 ya da 10 sn. süreler içinde hazırlanır. Reklâm filmi yönetmeni ayrıntılar üzerinde zaman harcamaz bu nedenle her hareketi süresiyle birlikte hazırlamak zorundadır. Bir çok TV reklamında görsel anlatım unsurları, işitsel anlatım unsurlarına göre daha ön plandadır, görüntü ve mesaj izleyiciye iletilebilecek yeterlilikte olmalıdır. Reklâmda yaratıcı düşünce senarist ya da metin yazarının hazırladığı senaryo ile ortaya çıkar. Senaryo hem görsel hem de işitsel anlatım unsurları ile anlatılır. Sanat yönetmeni ise hazırlanan senaryoyu taslaklar (storyboard) halinde görselleştirir. Hazırlanan storboard ile tüm çekim ekibinin ya da animasyonu hazırlayan kişilerin neler yapılması gerektiği konusunda fikir sahibi olmaları, aynı dili konuşmaları sağlanır. Planlanmanın önemli aşamalarından biri olan storyboard, filmin hikâyesinin tanımı için önemlidir. Çünkü firma yetkilileri amaçladıkları etkinin maliyeti yüksek olan çekim aşamasından önce hikâyeyi kafalarında canlandırarak etkisini görmek isterler. Hikâyede çıkabilecek sorun ya da çelişkilerin önceden görülmesi de sağlanmış olur. Bu süreçte değişiklik yapmak vakit ve nakit kazandırır. Kullanılacak Araç Gereçler ve Özellikleri  Resim kâğıtları  Resim kalemleri HB-B  Marker kalemler 0,5  Edding 1300 marka 89’ luk marker takımı  Kalın çizgiler için (45 değişik renkte) schawan stab

Recently converted files (publicly available):