• Document: Mistrzowski Model. Mistrzowski Model. Funkcjonalne wykonywanie modeli. Frank Beck Christian Pilz. Nowości dla Techników Dentystycznych
  • Size: 3.57 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 10:33:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Mistrzowski Model Mistrzowski Model Funkcjonalne wykonywanie modeli Frank Beck Christian Pilz Nowości dla Techników Dentystycznych 250454_Modell_Fibel.indd U1 24.08.2005 7:09:51 Uhr Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005 by Renfert GmbH Kopiowanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie, gromadzenie i obrób- ka w elektronicznych mediach – także wyciągi – są bez pisemnej zgody ze strony firmy Renfert zabronione i karalne. 250454_Modell_Fibel.indd U2 24.08.2005 7:10:09 Uhr Szanowni czytelnicy, W pełni słusznym jest stwierdzenie, że modele są wizytówką każdego laboratorium. Jak wszyscy wiemy wykonanie precyzyjnego modelu jest podstawą dalszej pracy protetycznej. Błąd, który może tu zostać zrobiony, rzutuje potem na całą dalszą pracę i może zostać zniwelowany tylko w znikomym stopniu ew. ogromnym nakładem pracy. Zadaniem tego „Elementarza wykonywania modeli“ jest wyjaśnienie tego ważnego elementu w pracy protetycznej. Ukazuje się on jako drugi z serii elementarzy firmy Renfert po „Elementarzu modelowania w wosku“. Krok po kroku opisujemy kolejne etapy pracy, które ilustrowane są bardzo dokładnymi fotografiami. Autorzy świadomie nie przywiązują wagi do wykonania niezwykle perfekcyjnych składanych modeli. Celem jest raczej gruntowna, solidna praca, mieszcząca się w ramach normalnego dnia pracy laboratorium, gdyż także proces funkcjonalnego wykonywania mo- deli powinien odznaczać się uzyskaniem optymalnych rezultatów poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasu, funkcji i estetyki. Polecamy, zatem gorąco ten elementarz wszystkim tym, którzy dopiero zaczynają pracę, którzy czują się niepewnie, jak też tym wszystkim, którzy chcą się rozwijać i pracować jeszcze lepiej. Wiele przyjemności podczas czytania życzy Wasz zespół autorów firmy Renfert 1 250454_Modell_Fibel.indd 1 24.08.2005 7:10:09 Uhr Spis treści Spis treści od strony 1 Odlewanie modeli 3 2 Obcinanie modeli i umieszczanie pinów 9 3 Podstawa 15 4 Wycinanie modelików 20 5 Artykulowanie 25 6 Możliwe błędy 29 7 Klasy gipsów 31 8 Ważniejsze masy wyciskowe 32 9 Użyte urządzenia i materiały 34 2 250454_Modell_Fibel.indd 2 24.08.2005 7:10:09 Uhr Odlewanie wycisku 1 Odlewanie wycisku Każdy wycisk po rozpakowaniu powinien być najpierw oczysz- czony z wszelkich zanieczyszczeń pod bieżącą wodą przy pomocy pędzla ... Uwaga: Bezwarunkowo należy używać rękawiczek ochronnych! ... i na zakończenie włożony do kąpieli dezynfekującej. Wskazówka: Należy używać 2 wanien: 1 wanny do wycisków zgryzowych, 1 wanny do wycisków roboczych. W wycisku żuchwy przy pomo- cy ostrego skalpela redukujemy skrzydła podjęzykowe i partie przedsionkowe. 3 250454_Modell_Fibel.indd 3 24.08.2005 7:10:09 Uhr Tak samo w wycisku szczęki 1 redukujemy części przedsion- kowe i podniebienne. W zależności od rodzaju dostarczonego wycisku i użytego

Recently converted files (publicly available):