• Document: PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień:
  • Size: 436.01 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 17:42:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień: 2017.11.08 1. Wiedza teoretyczna: 1) jachty żaglowe morskie, w tym: a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych 2) Locja, w tym: a) oznakowanie nawigacyjne b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł) c) znaki i skróty stosowane na mapach d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu 3) Nawigacja, w tym: a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.) b) podstawy nawigacji terestrycznej c) nawigacja zliczeniowa 4) Meteorologia, w tym: a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych 5) Sygnalizacja i łączność, w tym: a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF b) sygnały ostrzegawcze 6) Ratownictwo, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego e) „człowiek za burtą” na morzu, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii g) sztrandowanie 7) Planowanie rejsu, z uwzględnieniem: a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu b) odległości i czasu trwania rejsu c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu d) przygotowania załogi i jachtu 8) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych Uwaga: Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje dodatkowo zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu żaglarza jachtowego. Pro-Skippers Group Spółka z o.o., ul. Modlińska 91, 03-199 Warszawa KRS: 0000378232 NIP: 6772354333 REGON: 121461227 +48 22 243 09 00, info@pro-skippers.com, www.pro-skippers.com Program szkolenia Nawigacja teoria e-learning stan na dzień: 2017.11.08 1) Wstęp – po co ta zabawa skoro mamy GPS 2) Elementy Locji morskiej  Wydawnictwa i pomoce nawigacyjne  Locje i przewodniki dla żeglarzy  Spisy świateł i sygnałów radiowych  Tablice pływów  Wydawnictwa kompaktowe dla żeglarzy ( Reeds , Imray )  Mapy morskie  Klasyfikacja  Wydawcy  Światła nawigacyjne  System IALA 3) Nawigacja terestryczna na mapach papierowych  Cechy mapy Merkatora  Wyznaczanie punktu na mapie wg współrzędnych geograficznych  Pomiar odległości  Pomiar przebytej drogi  Logi elektroniczne  Log burtowy/butelkowy  Kreślenie kursów i namiarów  Uwzględnianie poprawek magnetycznych  Dewiacja  Deklinacja  Uwzględnianie poprawek na wiatr i na prąd  Określenie pozycji zliczonej  Linia pozycyjna  Określanie pozycji z dwóch i więcej namiarów  Określanie pozycji z namiaru nie jednoczesnego na jeden obiekt  Inne sposoby określania pozycji Pro-Skippers Group Spółka z o.o., ul. Modlińska 91, 03-199 Warszawa KRS: 0000378232 NIP: 6772354333 REGON: 121461227 +48 22 243 09 00, info@pro-skippers.com, www.pro-skippers.com 4) Nawigacja elektroniczna  GPS i inne systemy satelitarne ogólne informacje  Nawigacja na ploterach i komputerach  Programy nawigacyjne  Wyznaczanie Waypointów  Wyznaczanie drogi  Śledzenie przebytej drogi - wnioski 5) Żegluga na wodach pływowych  Skąd się biorą pływy  Rodzaje pływów  Rejony wód pływowych  Podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem pływu  Określanie wysokości wody o określonej godzinie i dniu.  Posługiwanie się tabelami pływów i krzywymi pływów  Porty zasadnicze i dołączone  Prądy pływowe  Źródła informacji o prądach  Bierne uwzględnianie prądu  Czynne uwzględnianie prądu Pro-Skippers Group Spółka z o.o., ul. Modlińska 91, 03-19

Recently converted files (publicly available):