• Document: 05 9:00 Page Witamy Dziękujemy za wybór urządzenia SOMFY. Ten egzemplarz urządzenia został zaprojektowany, wyprodukowany i dystrybuowany przez firmę Somfy w ramach organiz...
  • Size: 3.15 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 15:58:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GDT-prog-PL.qxd 18/11/05 19:00 Page 2 PL Witamy Dziękujemy za wybór urządzenia SOMFY. Ten egzemplarz urządzenia został zaprojektowany, wyprodukowany i dystrybuowany przez firmę Somfy w ramach organizacyjnej kontroli jakości zgodnej z normą ISO 9001. Syntetyczna informacja o firmie Somfy Firma Somfy projektuje, produkuje i sprzedaje automatyczne mechanizmy i urządzenia do otwierania i zamykania przeznaczone do montażu w domach. Centralny alarm oraz urządzenia sterujące, automatyczne regulatory / sterowniki przeznaczone dla zwijanych żaluzji, garaże roletowe / żaluzjowe oraz bramy, wszystko są to produkty firmy Somfy spełniające Państwa oczekiwania w odniesieniu do bezpieczeństwa, wygody i oszczędności czasu w Państwa codziennym życiu. Firma Somfy dokłada nieustannie wszelkich starań w celu poprawy jakości swoich urządzeń. Firma Somfy zbudowała swoją renomę na niezawodności produktów, a jej marka na całym świecie jest synonimem innowacji i mistrzowskiej technologii. Ten produkt jest w pełni zgodny z zasadniczymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wymaganiami technicznymi narzuconymi przez dyrektywę w oparciu o normę referencyjną EN 60335-2 95. Przed przystąpieniem do montażu produktu, NALEŻY DOKŁADNIE przeczytać niniejsze instrukcje. Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji oraz przechowywać ten dokument przez cały okres użytkowania urządzenia. Jeżeli instrukcje montażu nie będą przestrzegane , może to spowodować ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub uszkodzenia urządzenia, za które firma SOMFY nie poniesie odpowiedzialności. Wsparcie Celem firmy Somfy jest zapoznanie się z Państwem, wysłuchanie Państwa opinii oraz spełnianie Państwa wymagań. W sprawie informacji dotyczących wyboru, zakupu lub montażu systemów firmy Somfy, możecie Państwo zwrócić się o poradę do Waszego sklepu DIY lub nawiązać bezpośredni kontakt z doradcą firmy Somfy, który poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy konsultacji. Strona internetowa: www.somfy.com Oświadczamy w imieniu SOMFY, że niniejszy produkt jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja o zgodności jest dostępna pod adresem internetowym: www.somfy.com/CE. Niniejszy produkt może być stosowany w Unii Europejskiej i w Szwajcarii. Spis treści GDT GDT GDT 100 200 300 Montaż ■ ■ ■ Montaż mechaniczny ...................................................................................... 3 Programowanie ■ ■ ■ Zapamiętanie regulatorów zdalnego sterowania ................................ 4 ■ ■ ■ Nauczenie się ruchów drzwi ........................................................................ 5 ■ ■ Nastawianie opcji działania (dostępna jedynie w modelach GTD 200 i 300) ........................................................ 6 ■ ■ ■ Kasowanie wszystkich nastawień i regulatorów zdalnego sterowania 9 Stosowanie ■ ■ ■ Działanie ................................................................................................................ 10 ■ ■ ■ Charakterystyka techniczna ......................................................................... 11 ■ ■ ■ Diagnozowanie i wyszukiwanie usterek .................................................. 12 1 GDT-prog-PL.qxd 18/11/05 19:00 Page 3 Instrukcje bezpieczeństwa Punkty, które powinny być sprawdzane W trakcie całego procesu montażu muszą być Sprawdzić typy mechanizmów z napędem silnikowym, które przestrzegane poniższe instrukcje bezpieczeństwa: mogą być stosowane w Państwa drzwiach garażowych ■ zdjąć biżuterię (bransolety, łańcuchy i inne); (podane w danej instrukcji obsługi drzwi). ■ w przypadku wykonywania wiercenia lub spawania należy Drzwi powinny działać bez przeszkód w trybie obsługi nosić specjalnie zaprojektowane okulary

Recently converted files (publicly available):