• Document: TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN
  • Size: 113.98 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:35:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy – instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru – instalacja wod-kan 1 : 100 3. Rzut pietra – instalacja wod-kan 1 : 100 4. Rozwinięcie instalacji wod-kan 1 : 100 5. Szczegół podłączenia zestawu wodomierzowego 1 : 20 OPIS TECHNICZNY 1.Podstawa opracowania. •Zlecenie Inwestora, •P.B. Architektura, •Obowiązujące normy i przepisy, 2.Cel realizacji. Celem realizacji opracowania jest budowa instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanym przy ul.11-go Listopada 43 w m. Gorlice , dz. nr.682/5,685/8, 682/12. 2.1. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje wbudowanie instalacji: wody zimnej, wody ciepłej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, strona2 3.Rozwiązania projektowe. Przepływ obliczeniowy dla rozbudowywanej części budynku: q = 0,4 x (Σqn)0,54 + 0,48 = 0,4 x (11,18)0,54 + 0,48 = 1,95 l/s Dobrano zestaw wodomierzowy, składający się z: - 2 zaworów odcinających (w tym jeden z kurkiem spustowym), - wodomierza skrzydełkowego typu JS-10 DN40 prod. PoWoGaz S.A. - zaworu zwrotnego antyskaŜeniowego Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w piwnicy , w pomieszczeniu spełniającym normowe warunki. 3.1.Instalacja wody zimnej: Zasilanie w wodę projektowanego obiektu realizowane będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego Ø100PE.Zastąpi on istniejący odcinek Ø50. Podłączenie nastąpi w piwnicy budynku. Wymiarowania przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy załoŜeniu, iŜ wypływ jednostkowy punktów czerpalnych qn < 0,5 dm3; 0,1 < ∑ qn ≤ 20 dm3, przepływ q określono wg wzoru: Σqn)0,54 + 0,48 q = 0,4 (Σ Normatywny wypływ z dodatkowych punktów czerpalnych: sanitariat szt. qn ∑qn n zlewozmywak 3 0,07 0,21 umywalka 21 0,07 1,47 miska ustępowa 14 0,13 1,82 natrysk 16 0,15 2,40 pisuar 4 0,30 1,20 ∑qn = 7,10 Przepływ obliczeniowy: q = 0,4 x (7,10)0,54 + 0,48 = 1,63 l/s strona3 Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP typ3, fusioterm firmy AQUATHERM, łączonych przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne. Główne ciągi rozprowadzające prowadzić w posadzkach , natomiast podejścia do przyborów podtynkowo. Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe gwintowane. Odcięcie podejść do armatury stanowić będą zawory kulowe. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3 promil w kierunku źródła zasilania oraz mocować podporami przesuwnymi w odległości co: Ø16, Ø20 – 70 cm Ø25 – 85 cm Ø32 – 95 cm Ø40, Ø50 – 40 cm Wykonanie izolacji ciepłochronnej przewodów posadzkowych i w ścianach - otulinami z pianki poliuretanowej THERMACOMPACT STABIL gr. 13 mm lub równowaŜnych o tych samych parametrach , w wykonaniu z pianki poliuretanowej w płaszczu pvc. Odcięcie podejść do armatury stanowić będą zawory kulowe Ø15. 3.2.Instalacja wody ciepłej: Źródło ciepła dla przygotowania c.w.u. – podgrzewacze wody Viessmann Vitocell 100-V typ CVA o pojemności 1000L. Wymiarowania przewodów ciepłej wody wyznaczono dla chwilowych sekundowych natęŜeń przepływu. Normatywny wypływ z dodatkowych punktów czerpalnych: sanitariat szt. qn ∑qn qn zlewozmywak 3 0,07 0,21 umywalka 21 0,07 1,47 natrysk 16 0,15 2,40 ∑qn = 4,08 Przepływ obliczeniowy: q = 0,4 x (4,08)0,54 + 0,48 = 1,33 l/s strona4 Przewody wody ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP typ3, fusioterm firmy AQUATHERM, łączonych przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne. Podobnie jak w przypadku wody zimnej przewody rozprowadzone będą podtynkowo

Recently converted files (publicly available):