• Document: ARİF TEKİN. Sümerler den İslam a Kutsal Kitaplar ve Dinler
  • Size: 1.52 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 09:27:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 ARİF TEKİN Sümerler’den İslam’a Kutsal Kitaplar ve Dinler 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ : 5 BAŞLARKEN : 23 1- KUTSAL DİNLERDE ANLATILAN KAİNAT YARADILIŞININ TARİHTEKİ KÖKENİ : 36 2- VAHYİN/MESAJIN TANRIDAN GELME HİKAYESİ : 60 3- SÜMERLERDE, DEMOKRASİ, EĞİTİM VE ADALET : 72 4- İSLAM’DAKİ BAŞÖRTÜSÜ İLE HAC’DA YAPILMASI GEREKEN TIRAŞ İŞLEMİNİN SÜMER’DEKİ KÖKENİ : 89 5- KUTSAL KİTAPLARDAKİ ÖNEMLİ CEZALARIN KÖKENİ : 104 6- KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE MUSA PEYGAMBER KATİL, KARDEŞİ HARUN PEYGAMBER DE PUT USTASIYDI : 130 7- KUR’AN SCUD VE PETRİOT FÜZELERİNİ Mİ ANLATIYOR! : 159 8- MUHAMMED TANRIYA İNANIR MIYDI, YOKSA...? : 170 BİTİRİRKEN : 198 3 Bu çalışmamı, beni okumağa teşvik eden, bu konuda bana imkân sağlayan merhum anne-babama; bir de kalemleriyle insanları din tabusundan kurtarmağa çalıştıklarından dolayı öldürülen tüm aydın insanlara saygıyla ithaf ediyorum. 4 ÖNSÖZ ÖNSÖZ A) Neden acaba durup dururken kalkıp Kur’an hakkında, “Eski örf adetlerin, mitolojilerin bir biçimiyle devamıdır, bunun tanrısal bir yanı yoktur, Muhammed’se sadece kendi döneminin önemli bir ismi/ bir devrimcisidir...” gibi çok sert eleştirilerde bulunayım ki! Acaba hangi nedenler beni bu aşmaya getirdi veya ne gibi etkenler beni bu gibi yazıları yazmağa zorladı? Kitleleri ilgilendiren inanç gibi çok hassas konularda yayın yoluyla kamuoyuna bilgi vermek, salt Kur’an’ın içeriği akla uygun değildir, hepsi masaldır gibi soyut ifadelerle onu karalamak tabi ki gerçekçi bir yaklaşım değildir. Evet; elbette ki Kur’an konusunda beni benzer yazıları yazmaya sevk eden önemli ve haklı nedenler olmasaydı bu yolu seçmezdim. Kitapta bunları hep birlikte göreceğiz. Hemen burada bir hatırlatma yapayım: Kitabın önsözü bir hayli uzun olacak. Çünkü bana göre bunlar önemli şeylerdir. İnanıyorum ki okuyucu rahatsız olmaz. İlk başta İslamiyet, diğer Müslümanlar gibi tahlil sonucu tercih ettiğim bir inanç modeli değildi/ İslam bir çevrede dünyaya geldiğim için işin doğası gereği benimsemek zorunda kaldım. Dünyanın (diğer inançlara sahip) bir başka coğrafyasında doğup büyüseydim ben de oranın inançlarını benimserdim; bu herkes için geçerlidir. Ne diyelim, Müslümanlar İslam bir çevrede dünyaya geldikleri için tanrıya daha fazla ibadet etsinler; hele eğer Küba, Çin gibi İslamla hiç ilgisi olmayan bir toplumda dünyaya gelselerdi vay hallerine hepsi kafir olacaktı! Demek ki tanrı onlara torpil yapmış! Benim çocukluktan beri hep tepkici bir yanım vardı/ her söylenene hemen “evet” demezdim. Bununla birlikte Kur’an’ın Allah’tan geldiğine inanırdım. Zaman zaman aklımın kabul etmediği ayetler hakkında notlar tutar, tefsirlere/ Kur’an’ın şerhlerine bakardım; ancak bu durum, Kur’an’ı inkâr edecek derecede inancımı sarsmıyordu. Beni, Kur’an’ı eleştirmekten uzak tutan, inancımın sarsılmaması noktasında sigorta durumunda olan bilgi değil; korkuydu (bu korku, her Müslüman için geçerlidir). Şöyle ki, kendi kendime, “Bak! Dünyanın hemen hemen her 5 ÖNSÖZ coğrafyasından yaklaşık bir milyar insan İslamiyeti benimsiyor; kala kala bu tehlikeli iş sana mı kaldı/sadece bu bilgileri sen mi biliyorsun? Çok yazıktır; hem akrabanı, dostlarını... kaybedersin, hem de tüm inananlar sana düşman kesilir. Ayrıca daha önce ne cin, ne de insanlardan hiç kimsenin kendilerine dokunmadığı (Rahman suresi, 56, 74. ayetler) cennetteki tomurcuk memeli kızlardan/ hurilerden (burada okuyucunun affına sığınıyorum; tomurcuk memeli terimi Kur’an’ın kendi ifadesi olduğu için yazdım; yoksa terbiyem bunu kaldırmaz), yine cennetteki şarap, süzme bal ve süt ırmaklarından (Muhammed suresi, 15. ayet) ve cennetin diğer nimetlerinden mahrum kalacaksın; aksine cehennemde ebediyen yanacaksın...” der, sanki kendimde bir kusur, bilgi eksikliği var gibi inanır, eleştirilere cesaret edemezdim. Bu durum 1990’lara kadar zikzaklı geçti. Bu tarihten itibaren Kur’an sistemini eleştirme konusunda -imkanlarım nispetinde- çalışmalarıma başladım. Çünkü aklım Kur’an

Recently converted files (publicly available):