• Document: REHABILITATIE PROTOCOL
  • Size: 346.99 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:30:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

R E H A B I L I TAT I E P R OTO C O L N A I M P L A N TAT I E VA N Om een juiste uitvoering en een correcte rehabilidatie van de geopereerde ereerde BEWEGINGSBEREIK ONDERTEKEN NA INVULLING: WEEK - 0º - 30º. 1 knie te garanderen, is het belangrijk het programma uit deze folder onder - Knie tot 30º flexie met volledige extensie. begeleiding van een professionele fysiotherapeut te volgen. - Manueel of met CPM machine. Aan de volgende aspecten wordt aandacht geschonken: AANSTREPEN NA INVULLING: DAG 1 BEWEGINGSBEREIK DAG 2 BRACING BRACING ONDERTEKEN NA DAG 3 INVULLING: OEFENINGEN - 0º - 30º overdag. 0º ‘s nachts. - Overdag brace geblokkeerd op 30º flexie. DAG 4 - ‘s Nachts geblokkeerd op 0º extensie. REHABILITATIE LOOPFUNCTIE DAG 5 OEFENINGEN ONDERTEKEN NA INVULLING: - Isometrische quadriceps oefeningen. DAG 6 - Patellamobilisatie. - Glijden van de hiel (heel glide). DAG 7 - Quad sets (Been strekken). - Stretching van de Achillespees. REHABILITATIE LOOPFUNCTIE ONDERTEKEN NA INVULLING: - zonder gewichtsbelasting. BEWEGINGSBEREIK ONDERTEKEN TEKEN NA BEWEGINGSBEREIK ONDERTEKEN NA INVULLING: LLING: INVULLING: WEEK - 0º - 30º. WEEK - 0º - 60º. 2 - Knie tot 30º flexie met volledige extensie. - Manueel of met CPM machine. 3 - Flexie geleidelijk opvoeren tot 60º. AANSTREPEN NA AANSTREPEN NA INVULLING: INVULLING: DAG 1 DAG 1 DAG 2 DAG 2 BRACING ONDERTEKEN NA BRACING INVULLING: DAG

Recently converted files (publicly available):