• Document: 2017. o ceně motorového vozidla Škoda Octavia 2.0i Ambiente
  • Size: 1.59 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 16:35:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zpracoval: Michal Kulič Do průhonu 100 250 84 Květnice Znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, spec: motorových vozidel Člen Asociace znalců a odhadců České republiky Zadavatel: Český úřad zeměměřický a katastrální Bc. Jitka Kášová vedoucí odd. vnitřní ekonomiky Pod sídlištěm 1800/9 182 11 Praha 8 - Kobylisy IČ: 00025712 Telefon: +420 284 041 272 Email: jitka.kasova@cuzk.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4931/35/2017 o ceně motorového vozidla Škoda Octavia 2.0i Ambiente Počet stran: 13 z toho 5 stran příloh. Znalecký posudek je předán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. V Praze dne 13. února 2017 Digitally signed by Michal Kulič Date: 2017.02.13 17:41:59 +01:00 Reason: Jsem autorem Location: Praha Znalecký posudek 4931/35/2017 1 Nález 1.1 Znalecký úkol Stanovení obvyklé ceny resp. tržní hodnoty vozidla za účelem zamýšleného prodeje. 1.2 Otázky zadavatele Jaká je obvyklá cena resp. tržní hodnota předmětného vozidla k datu prohlídky? 1.3 Podklady pro vypracování posudku 1.3.1 Předané zadavatelem Kopie Osvědčení o registraci vozidla část II (velký technický průkaz). 1.3.2 Opatřené znalcem Oficiální ceník importéra, ceníky plášťů pneumatik, ověření roku výroby v systému Rokvy společnosti Cebia. 1.4 Vlastnické a evidenční údaje předmětu Značka a typ vozidla: Škoda Octavia 2.0i Ambiente Druh vozidla: osobní automobil Technický průkaz série, číslo: AP 547736 Osvědčení o TP platné do: platnost neomezena Výr. číslo vozidla / rok výroby: TMBCE41U332667452 / 2002 VIN / rok výroby: TMBCE41U332667452 / 2002 Druh karoserie: liftback Výr. číslo motoru / rok výroby: neevidováno Obsah, druh, výkon motoru: 1 984 cm³, zážehový, 85 kW Druh a rozměr pneu prvomontáže Bridgestone 195/65 R15 Schválené změny proti pův. typu dle TP: nejsou Registrační značka 1AH5173 Datum prvního uvedení do provozu: 17.5.2002 Vlastník vozidla: Český úřad zeměměřický a katastrální Počet předchozích držitelů: 1 Stav počítače ujetých kilometrů: 200 069 Údaje o počtu ujetých kilometrů dle sdělení vlastníka: 200 069 Barva vozidla: Červená metal. Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci souhlasí. 1.5 Zákonné předpisy, normy, nařízení, literatura Tento znalecký posudek je zpracován dle zákona o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., v platném znění, vyhlášky 37/1967 Sb. a s využitím metodiky, doporučené Znaleckým standardem č. I/2005. 2 Znalecký posudek 4931/35/2017 1.6 Vlastní šetření 1.6.1 Prohlídka a zkušební jízda Technický stav vozidla zjištěn dne: 8.11.2016 Zkušební jízda provedena dne: neprovedena – technický stav jednotl

Recently converted files (publicly available):