• Document: PODAJMY RĘKĘ HISTORII
  • Size: 1.7 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 08:53:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2 PODAJMY RĘKĘ HISTORII OBRAZY MALOWANE PRZESZŁOŚCIĄ Praca zbiorowa pod redakcją Justyny Owcarz i Krystyny Wyzgi Publiczne Gimnazjum Wadowice Górne 2009 3 Tytuł i projekt okładki: Barbara Łabaj, Elżbieta Michońska Korekta: Elżbieta Midura, Aleksandra Pietras Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych 39-308 Wadowice Górne 133 E Tel. 14 66 61 020 Skład i druk: Zakład Poligraficzny 39-300 Mielec Ul. Korczaka 23 Tel. 17 58 10 311 4 WSTĘP Książka „Podajmy rękę historii. Obrazy malowane przeszłością” jest pracą zbiorową uczniów Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych. Pomysł na tego rodzaju książkę zrodził się podczas opracowywania zadań do realizacji w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – ludzi, miejsca, język przodków”. Projekt ten finansowany jest w ramach Programu Integracji Społecznej. Uczniowie realizujący projekt rozpoczęli swoje działania od wywiadów ze swoimi najbliższymi, z sąsiadami. Od nich często dowiadywali się ciekawych wydarzeniach, o innych ludziach. Coraz bardziej poszerzał się krąg ludzi zaangażowanych w realizację tego projektu. Uczniowie przynosili informacje o losach swoich przodków, znajomych, poznawali ciekawe, często tragiczne wydarzenia z ich życia. Robili zdjęcia, pisali wiersze. Niestety nie wszystkie zgromadzone informacje znalazły miejsce w tej publikacji. 5 MIEJSCE NA ZIEMI Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki. Antoine de Saint Exupery Zdjęcie: Michał Chmara Ziemia jest skarbnicą tego, co było, co jest i co będzie. Na niej człowiek wznosi swoje marzenia, realizuje swoje zamierzenia. Ziemia wadowicka to miejsce, gdzie wśród łąk i pól można odnaleźć ciekawe miejsca i budowle. 6 KOŚCIÓŁ W WADOWICACH GÓRNYCH Wieś Wadowice Górne, w wyniku podziału majątku między synami Jana Amora Tarnowskiego w 1508 r., przypadła Stanisławowi Tarnowskiemu. Ufundował on w nabytej miejscowości, prawdopodobnie w roku 1530 (przed 1548), parafię, wydzieloną z okręgu parafialnego Książnice. Pierwsza wzmianka o kościele pod wezwaniem świętej Anny w Wadowicach Górnych pochodzi z 1577 r. Informuje ona, że drewniana budowla miała charakter obronny. Widok współczesny Powstała parafia stała się częścią, utworzonego przez biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiłła około 1595 roku, dekretu mieleckiego (przecławskiego). W 1561 roku kościół parafialny w Wadowicach zamieniono na zbór protestancki, który spełniał tę funkcję do 1585 roku. W latach 1561-1570 parafia nie posiadała katolickiego duszpasterza. Jak stwierdził wizytator, archidiakon krakowski Krzysztof Kazimierski, heretycy gospodarowali tam przez 20 lat. Różnowiercy działali za zgodą Jana Gratusa Tarnowskiego, syna Stanisława Tarnowskiego (kasztelana sądeckiego, wyżej wspomnianego fundatora parafii sprzed 1548 roku). 26 lipca 1585 roku Jan Gratus Tarnowski uposażył po raz drugi parafię, wyznaczył też odpowiednie wyposażenie dla rektora szkoły i nałożył na niego obowiązki, które ten miał wykonywać w kościele. W wieku XIX i XX większość kościołów stanowiły małe, drewniane budowle, często bardzo zniszczone, wręcz nienadające się do użytku. Z tego powodu zastępowano je nowymi, murowanymi. Tak też się stało w parafii Wadowice Górne. Pierwszą informacją dotyczącą nowego kościoła była wzmianka w „Czasopiśmie Technicznym” w 1904 roku. Oznajmiono w niej, że dzięki staraniom księdza Franciszka Łukasińskiego w parafii, prawdopodobnie w Wadowicach Górnych, zostanie wybudowana nowa św

Recently converted files (publicly available):